Studie

Existence v čtyřdimenzionalitě

Když se dobře orientujete v páté dimenzi, zvětšíte jakoukoli místnost do požadované velikosti natotata.
Michail Bulgakov, Mistr a Markétka (1928–1940)

March on, symbolic host! with step sublime,
Up to the flaming bounds of Space and Time!
There pause, until by Dickenson depicted,
In two dimensions, we the form may trace
Of him whose soul, too large for vulgar space
In n dimensions flourished unrestricted.

James Clerk Maxwell, To the Committee of the Cayley Portrait Fund (1887)

Úvodní poznámka k biosémiotice

Ve dnech 30. června až 4. července 2009 proběhlo v Praze 9. setkání Mezinárodní společnosti pro biosémiotická studia (International Society for Biosemiotic Studies), které tentokrát zaštítila katedra filozofie a historie vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Biosémiotika se v poslední době rozvíjí jako jeden z nových a pozoruhodných vědeckých přístupů, které se snaží „křížit“ postupy humanitních a přírodních věd a díky tomu nacházet nový modus vědy vůbec.

Biosémiotika

Jedna ze základních tezí knihy Juriho Lotmana Universe of the Mind (Vesmír mysli, 1990) spočívá v tom, že text, kultura a duch_1 si jsou v něčem podstatném podobné. A že to, co je v nich podobné, může vysvětlit sémiotika, až jednou dospěje ve svém vývoji tak daleko.

Rétorická instrumentace v Komenského vzdělavatelském románu duše Labyrint světa a ráj srdce

(1) Jan Amos Komenský předeslal svým univerzálním návrhům (Pansophia nebo Orbis Pictus),_1 vycházejícím z tradice tvoření systémů, jejichž cílem je úplný popis a vyobrazení obsahu světa prostřednictvím ikonu, abecedy, lexikonu a gramatiky, roku 1623 česky psaný literární text Labyrint světa a ráj srdce,_2 který, jak se zdá, anticipuje ozvláštnění takových totálních inventářů a nerozporuplných klasifikací.

Copying the Soviet Imperial Narratives: Tito’s “third path” – a Neo-Avant-Garde of Marxism

After Versailles, the territories between the former Habsburg and Ottoman Empire were called, “intermediate Europe” (Zwischeneuropa). After World War I, new national states emerged here. It is here that after Word War II, the Soviet and the American zone of influence confronted one another. On the Balkans, and only for a short post-war moment, an uncertain equilibrium of both empires produced a vacuum of power at their outer frontiers. The Yugoslav Partisan leader Josip Broz Tito seized the opportunity to build up new federations, not only the Federative Communist Republic of Yugoslavia.

From Cognitive Linguistics to Cultural Linguistics

1.0 Introduction
Which comes first – culture or language? The symbiotic relationship between culture and language should render this question meaningless. Language is a part of culture and culture is a part of language. The two are inseparable.

“Happiness“ in Cross-Linguistic & Cross-Cultural Perspective

The psychologists David Myers and Ed Diener start their frequently cited article “Who is Happy” with the observation that “Books, books and more books have analyzed human misery. During its first century, psychology focused far more on negative emotions, such as depression and anxiety, than on positive emotions, such as happiness and satisfaction.” They note with approval that this is now changing quite dramatically._1

Stránky