Renate Lachmannová

Universität Konstanz

Rétorická instrumentace v Komenského vzdělavatelském románu duše Labyrint světa a ráj srdce

(1) Jan Amos Komenský předeslal svým univerzálním návrhům (Pansophia nebo Orbis Pictus),_1 vycházejícím z tradice tvoření systémů, jejichž cílem je úplný popis a vyobrazení obsahu světa prostřednictvím ikonu, abecedy, lexikonu a gramatiky, roku 1623 česky psaný literární text Labyrint světa a ráj srdce,_2 který, jak se zdá, anticipuje ozvláštnění takových totálních inventářů a nerozporuplných klasifikací.