Redakce a kontakty

Adresa redakce / Address all editorial communications to
Slovo a smysl_Word and Sense
Ústav české literatury a literární vědy
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Česká republika_Czech Republic
E-mail: slovoasmysl@ff.cuni.cz

Vědecká redakce / Scientific Board
Petr A. Bílek (petr.bilek@ff.cuni.cz)
Libuše Hezcková (libuse.heczkova@ff.cuni.cz)
Luboš Merhaut (lubos.merhaut@ff.cuni.cz)
Jan Wiendl (jan.wiendl@seznam.cz)

Výkonná redakce / Editorial Board
Michal Topor (michaltopor@rocketmail.com)

Redakční kruh / Advisory Editors
Josef Vojvodík (Univerzita Karlova v Praze, předseda redakčního kruhu)
Neil Bermel (University of Sheffield)
Peter Bugge (University of Aarhus)
Adam Bžoch (Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava; Katolícka universita v Ružomberku)
Annalisa Cosentino (Università degli Studi di Udine)
David Danaher (University of Wisconsin-Madison)
Xavier Galmiche (Université Paris IV – Sorbonne)
Tomáš Glanc (Univerzita Karlova v Praze)
Jiří Homoláč (Tokyo University of Foreign Studies)
Reinhard Ibler (Justus-Liebig-Universität Giessen)
Lenka Jiroušková (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau)
Joanna Królak (Uniwersytet Warszawszki)
Kirsten Lodge (Columbia University, New York City)
Petr Málek (Universität Hamburg)
Holt Meyer (Universität Erfurt)
Stefan Michael Newerkla (Universität Wien)
Catherine Servant (INALCO, Paris)
Michael Špirit (Univerzita Karlova v Praze)
Václav Vaněk (Univerzita Karlova v Praze)
Irena Vaňková (Univerzita Karlova v Praze)
Miloslav Vojtech (Univerzita Komenského, Bratislava)
Michelle Woods (Trinity College, Dublin)
Irina Wutsdorff (Eberbard-Karls-Universität Tübingen)
Gertraude Zand (Universität Wien)
Peter Zusi (SSEES, University College, London)

Objednávky předplatného / Address subscription enquiries to
Slovo a smysl - předplatné
Vydavatelství FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Česká republika_Czech Republic
Tel.: (+420) 221 619 286
E-mail: books@ff.cuni.cz

Obecná adresa pro zasílání textů: slovoasmysl@ff.cuni.cz