Bohemistika doma a ve světě

Výuka češtiny na Université Paris IV‑Sorbonne (Paříž IV)

Český jazyk a literaturu lze ve Francii studovat na několika místech, lektoráty jsou umístěny v Lille, Dijonu, Aix‑en‑Provence, Bordeaux, Nancy, Strasbourgu._1 Kurzy češtiny jsou nabízeny i na prestižní pařížské škole se zaměřením na mezinárodní vztahy a společenské vědy Science‑Po.

Nový Máj v italštině — Máchovské setkání na římské univerzitě „La Sapienza“

České literatuře se v Itálii celkem dobře daří, hlavně pokud jde o nejznámější české spisovatele 20. století, jejichž díla se pravidelně vydávají a studují na různých místních univerzitách. Čtenářská komunita si oblíbila mimo jiné Bohumila Hrabala a Václava Havla, a díky autorovi Magické Prahy Angelu Marii Ripellinovi se rozšířil i zájem o českou básnickou produkci. 19. století přesto zůstává trochu v pozadí: ani vrcholné dílo českého romantismu, Máchův Máj, nemohlo najít své místo na italské scéně a víc než padesát let se nikdo neodvážil ho znovu přeložit.

Česká literatura v Korejské republice

I. Úvod

Skutečné poznávání české literatury začalo v Korejské republice teprve v 80. letech 20. století. Česká literatura se však záhy stala senzací, a to díky Kunderovým románům. Avšak k prvnímu setkání s českou literaturou došlo už v době japonské okupace ve 30. letech. Několik českých prací bylo tehdy přeloženo do korejštiny z japonštiny, jako např. R.U.R. od Karla Čapka.

Rozhovor s Prof. Annalisou Cosentino

Prof. Annalisa Cosentino (1964) studovala bohemistiku na Univerzitě La Sapienza v Římě, na Státní univerzitě v Miláně a v rámci stipendií v Praze na Filozofické fakultě UK. Od roku 1996 vede bohemistiku na Università degli studi di Udine. Jako překladatelka se dlouhodobě věnuje literatuře Bohumila Hrabala. Spolupracovala na italském vydání výboru Hrabalových textů, které vyšlo v roce 2003 v prestižní edici Il Meridiani nakladatelství Mondadori. Vedle toho pořádá nebo iniciuje množství kulturních akcí, které popularizují českou literaturu a kulturu v Itálii.

Literárněvědná bohemistika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Obnovení olomoucké univerzity v roce 1946 (stará olomoucká univerzita byla založena v roce 1573 a zrušena v roce 1860) jako Univerzity Palackého znamenalo počátek nové institucionalizace olomoucké bohemistiky, navázavší na bohatou tradici zdejšího slavistického bohemistického bádání. Do studijního roku 1950/1951 byla bohemistika spolu se srovnávací slovanskou filologií a rusistikou součástí Ústavu pro slovanskou filologii, jehož řediteli byli bohemisté Jaromír Bělič a Oldřich Králík.

Literárněvědná bohemistika na Ostravské univerzitě

Ostravská literárněvědná bohemistika se v současnosti rozvíjí zejména na Katedře české literatury, literární vědy a dějin umění Filozofické fakulty Ostravské univerzity a v Ústavu pro regionální studia Ostravské univerzity. Jak je z názvu zřejmé, její vědeckovýzkumný profil je širší, má interdisciplinární charakter ve smyslu humanitních věd, přitom se zaměřuje jak na filologickou větev studia, tak na problematiku regionu a literární regionalistiky.

Stránky