Bohemistika doma a ve světě

Ještě k anketě o strukturalismu...

OSLO
O strukturalismu by se nemělo mluvit v jednotném čísle: vždyť se pražský strukturalismus zásadně odlišuje od francouzského směru stejného jména. Francouzská verze se v západních akademických kruzích většinou se strukturalismem přímo identifikuje. Pokud Jacques Derrida považuje strukturalismus za dlouho překonaný, platí to možná o francouzském strukturalismu. O platnosti jeho úsudku pro strukturalismus, jak ho chápala a rozvíjela Pražská škola, bych si dovolila pochybovat.

Literární věda na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

Katedra bohemistiky v Českých Budějovicích se pod vedením prof. PaeDr. Vladimíra Papouška, CSc. snaží o výraznou vědeckou profilaci. V souvislosti se svým vědeckým zaměřením navazuje jihočeská bohemistika na již dříve realizované projekty a výzkumné záměry.

Čeština na univerzitě v Göteborgu

Po téměř desetileté přestávce se výuka češtiny před nedávnem obnovila v göteborském Ústavu pro slovanské jazyky, a to jako důsledek zaměření fakulty na dálkové studium prostřednictvím internetu. Takový způsob výuky se ukázal výhodný jak z finančního hlediska, tak z hlediska studijních výkonů. Dálková výuka češtiny (a také bulharštiny, polštiny, slovinštiny a srbochorvatštiny) v Göteborgu je jediná svého druhu ve Skandinávii, a zájem o takové studium je až nečekaně velký.

Bohemistika v Maďarsku

Maďarská bohemistika jako samostatná vědní disciplína oslaví právě letos padesáté výročí své existence. Její začátky sahají do roku 1955, kdy byl otevřen na katedře slovanských jazyků budapešťské Univerzity Eötvöse Lóránda (ELTE) obor český jazyk a literatura. Vedoucím oboru se stal profesor László Dobossy, později zde začaly vyučovat českou literaturu Ludmila Hankó-Břízová a Veronika Heé, které tu působí dodnes. Od konce padesátých let se bohemistikou zabývají také někteří badatelé v Maďarské akademii věd – László Sziklay, Endre Bojtár či Tamás Berkes.

Jak a co „akreditovat“ ve filologických oborech?

V prostředí pražských východoevropských studií a slavistiky se už více než deset let vedou diskuse o studijních plánech, které akcelerovaly na konci devadesátých let, kdy ministerstvo školství formulovalo nově požadavky na akreditace jednotlivých oborů a ustavilo mezinárodní komise, které začaly podklady posuzovat a nevyhovující zamítat.

Czech Studies at The University of Texas at Austin

The Czech studies program at UT Austin resides within the Department of Slavic and Eurasian Studies, which offers Bachelor’s, Master’s, and Doctorate degrees in Russian or Czech literature and linguistics. The University of Texas at Austin has a long, distinguished, and uninterrupted history in Czech studies. The language has been taught here since 1914 (a year before Russian was introduced into the curriculum). UT Austin is one of the few institutions in the United States, which still offers a Bachelor’s degree in Czech studies and the only one to offer a doctorate.

Stručná zpráva o bohemistice na univerzitě v Udine

Na Univerzitě v Udine se český jazyk vyučuje v rámci dvou studijních programů, tradičního Cizí jazyky a literatury a novějšího Studia jazyků a kultur střední a východní Evropy; oba tříleté programy mají pokračování ve dvouletém studiu s různými specializacemi. Udinská zvláštnost spočívá v tom, že se tady čeština a česká literatura vyučují zvlášť, a nevytvářejí tedy jeden hybridní předmět jako na většině italských univerzit. Na češtině je v Udine zapsáno kolem 40 studentů. Katedra češtiny je součástí Ústavu pro studium jazyků a kultur střední a východní Evropy.

Univerzitní bohemistika ve Varšavě

Specifičnost varšavské univerzitní bohemistiky vyplývá z povahy struktury instituce, v jejímž rámci tento obor funguje. Bohemistika je součástí Institutu západní a jižní slavistiky, který se dělí pouze na dva ústavy: Ústav slovanských jazyků a Ústav slovanských literatur. Institut pořádá přednášky nebo didaktická cvičení a realizuje výzkumné práce zahrnující problematiku historie literatur jihoslovanských a západoslovanských zemí, jazykovědy, folkloru a kulturologie. Prostřednictvím lektorátů probíhá výuka všech západoslovanských a jihoslovanských jazyků.

Stránky