Stručná zpráva o bohemistice na univerzitě v Udine

Na Univerzitě v Udine se český jazyk vyučuje v rámci dvou studijních programů, tradičního Cizí jazyky a literatury a novějšího Studia jazyků a kultur střední a východní Evropy; oba tříleté programy mají pokračování ve dvouletém studiu s různými specializacemi. Udinská zvláštnost spočívá v tom, že se tady čeština a česká literatura vyučují zvlášť, a nevytvářejí tedy jeden hybridní předmět jako na většině italských univerzit. Na češtině je v Udine zapsáno kolem 40 studentů. Katedra češtiny je součástí Ústavu pro studium jazyků a kultur střední a východní Evropy.

Udinská bohemistika je poměrně mladá; v Udine přednášeli Sergio Corduas a François Esvan; Corduas nyní působí v Benátkách, Esvan v Neapoli. Od roku 1996 českou literaturu přednáší Annalisa Cosentino, která své kursy zaměřuje především na kulturu a literaturu nové doby a současnosti. Od roku 2003 češtinu vyučuje Anna Maria Perissutti, jejímž oborem je jazykovědná bohemistika.

Doktorát slavistiky realizuje udinská univerzita společně s univerzitou benátskou; mezi doktorandy nyní působí bohemistka, která vystudovala českou literaturu v Udine a diplomovou práci napsala o poezii Ivana Wernische.

V nakladatelství udinské univerzity Forum založila A. Cosentino v roce 2003 dvojjazyčnou řadu „Lezioni e letture“, v které vychází přednášky a čtení; v této edici vyšlo dosud sedm titulů – o české literatuře přednášeli v Udine Jan Lehár, Michael Špirit, Jan Wiendl, Libuše Heczková, Josef Vojvodík a Alena Wildová Tosi.

Ve stejném nakladatelství, v nedávno založené knižnici zaměřené na literaturu střední a východní Evropy, vyjdou v roce 2005 v italském překladu dvě prózy Daniely Hodrové a dvě sbírky veršů Ivana Wernische.

Katedra češtiny Univerzity v Udine spolupracuje s katedrami české literatury a romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a s katedrou italianistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; v rámci této spolupráce se pravidelně uskutečňuje výměna studentů a učitelů.

Na jaře roku 2004 se na Univerzitě v Udine konala fotografická výstava o životě a díle Bohumila Hrabala „Immagini di un tenero barbaro“ (Obrazy něžného barbara). Výstava, která se přesune do Říma na podzim, je první částí velkého projektu na rok 2005 „Kolem Bohumila Hrabala“, který uskutečňuje udinská bohemistika společně s terstským filmovým ústavem Alpe Adria Cinema. Součástí projektu bude literární konference, která proběhne na podzim 2005.

V roce 2004 se katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zúčastnila – spolu s dalšími sedmi univerzitami – evropského projektu „Evropská kulturní identita“, vedeného udinskou katedrou bohemistiky; účelem projektu bylo uspořádání dvoutýdenního intenzivního kurzu, který se konal v Udine v červenci. Ve sborníku, obsahujícím materiály, připravené pro tento kurz (L’identità culturale europea nella tradizione e nella contemporaneità, Forum, Udine 2004), se objevily mimo jiné studie Jiřího Pelána o italském prvku v díle J. Zeyera, J. Šusty a K. Schulze, dále článek Jarmily Krejčíkové o sjednocené Evropě v pojetí Karla IV.

V roce 2001 se na Univerzitě v Udine konal cyklus 5 literárních konferencí „Pětkrát o současné literatuře“; každá byla věnována jiné literatuře. České konference se zúčastnili spisovatelé Václav Jamek, Michal Viewegh a Daniela Hodrová, dále Sylvie Richterová, Libuše Heczková, Jan Wiendl, Jan Šulc, Jiří Pelán, Alessandro Catalano, Francesco Pitassio, Annalisa Cosentino (Cinque letterature oggi, Forum, Udine 2002).

Annalisa Cosentino