Annalisa Cosentino

Università degli studi di Udine

Několik poznámek k Ripellinovu obrazu české poezie

Angelo Maria Ripellino a jeho Magická Praha, to je v současnosti ustálené spojení a také první asociace, která hned vytane na mysli každému, kdo v Itálii – a nejen tam – ví i jen něco málo o české kultuře. Přitom poutavé esejistické vyprávění Magické Prahy není jediným a zřejmě ani největším Ripellinovým příspěvkem k bohemistice: jak známo, předcházely mu mnohé jiné eseje, úvody, portréty a překlady. A ještě jedna kniha.

Průvodce po pětadvaceti letech italské bohemistiky

Vědecká bohemistika – nejen literárněvědná bohemistika, ale všechny humanitní obory, které souvisí se studiem české kultury – má nyní k dispozici vzácnou a neobyčejně bohatou příručku: nedávno byla v Římě vydána Bibliografie italských překladů a studií o Československu a České republice (1978–2003).

Francouzský sborník věnovaný životu a dílu Bohumila Hrabala

Pohledná kniha Bohumil Hrabal. Palabres et existence je víc než sborník z konference, která se konala na pařížské Sorboně v červnu roku 2001. Obsahuje totiž první francouzský překlad Hrabalovy povídky Kain z roku 1949, „kolektivní překlad studentů češtiny“ pařížské univerzity, a dvě fotografické sekce: černobílé fotografie ze života Bohumila Hrabala a barevné reprodukce obálek několika jeho knih. Dále v knize najdeme dvě velmi zajímavé studie již předem vydané: Josefa Kroutvora Hrabal et les peintres existentialistes (1995), s.

... strukturalismus?

Přiznám se hned: nejsem s to odpovědět stručně a zároveň smysluplně na tak široce formulovanou a tendenční otázku, takže se omezuji na pár povrchních poznámek. Sama otázka sugeruje možnou odpověď, když se dvakrát provokativně (pohoršeně) zastavuje u pojetí strukturalismu jako tématu zajímavého již jenom pro dějiny humanitních věd.

Stručná zpráva o bohemistice na univerzitě v Udine

Na Univerzitě v Udine se český jazyk vyučuje v rámci dvou studijních programů, tradičního Cizí jazyky a literatury a novějšího Studia jazyků a kultur střední a východní Evropy; oba tříleté programy mají pokračování ve dvouletém studiu s různými specializacemi. Udinská zvláštnost spočívá v tom, že se tady čeština a česká literatura vyučují zvlášť, a nevytvářejí tedy jeden hybridní předmět jako na většině italských univerzit. Na češtině je v Udine zapsáno kolem 40 studentů. Katedra češtiny je součástí Ústavu pro studium jazyků a kultur střední a východní Evropy.