7

Slovo a Smysl 7

Úvodník

Téma sedmého svazku Slova a smyslu vzešlo z diskuse členů redakčního kruhu v září loňského roku. Návrh italské kolegyně Annalisy Cosentino, věnovat 7.

Editorial

The topic for this issue of Word and Sense came out of a discussion among the editorial board members in September of last year. The suggestion of our Italian colleague, Annalisa Cosentino, to devote issue 7 to poetry gradually expanded to include the place of poetry in contemporary literary discourse and the varied methodological approaches to how poetry is interpreted.

The Mythopoetics of May: Mácha’s Faded Amaranth

But what does the harp conceal in the desolate depths?
Who will reveal to me its secret sorrows?
Who will speak out and who will tell
What the silent night hides in the pale shadows?

Karel Hynek Mácha, from the sonnet,
“I am silent as an unstrung harp…”_1

Krádež, kutilství, hysterie. Josef Vondruška aneb Mýtus o počátku českého literárního punku

Zvykli jsme si, že psaní vstupuje do literatury oním jistým, jednoznačným a originálním způsobem, který předpokládáme, když mluvíme o „díle“, a který hledáme (a také nacházíme) v jeho „stylu“. Vondruškovo psaní, a zvláště jeho sbírky z let 1975 až 1979,_1 se tomuto předpokladu vzpouzí. Vyvolávají rozpaky svou křečovitostí, násilností a nepůvodností: Je to opravdu dílo, anebo jenom pokus sklouzávající jinam, zpátky do oblasti podivínství? – Právě tuto otázku je však třeba obejít, chceme-li vstoupit do Vondruškovy tvorby. Pokud se to podaří, vstoupíme na punkové území.

Společenská bezvýznamnost a samogenerující kánony. Od 20. století k nové italské poezii

Časopis srovnávací poezie Semicerchio (Polokruh) je privilegované stanoviště k pozorování a vnímání básnických hnutí a cítění v okamžiku jejich vzniku, neboť se soustavně a pravidelně, řekl bych přímo systematicky, zabývá básnickou produkcí v různých jazycích, od Německa k Číně, od Albánie k Brazílii a Austrálii, samozřejmě včetně Itálie. Je to trochu jako přepínat ovladač nebo dělit obrazovku na šest oken: není možné se nadchnout jediným filmem, získá se však přesnější představa o celkové televizní nabídce.

Miliónová boxerka básnického ringu: Anne Waldman a ženská performanční poezie

… ať spaří je horká smradlavá voda
ať proti nim vždycky stojí neústupná řeč
ať odvrátí se od nich okouzlující ženy
a děti utečou
ať – jestli budou dál vyvolávat válku & hladomor – shnijou v pekle
ať je to peklo ukrutně horoucí ať je nikdo neuznává ani nemiluje
ať při volbách nedostanou jediný hlas! …

Zaříkávadlo proti ošemetníkům

Feministický život Platónova textu Timaios

Otázka, která inspirovala tento článek, zní: Proč se Platónův bizarní kosmologický výklad Timaios stále vnucuje do ontologických úvah předních feministických teoretiček? Zkoumat jejich mnohovrstevný filozofický dialog s Platónovým Timaiem se mi stalo konkrétní nutností při překladu jeho zvláštní syntézy, kterou je „malá“ esej americké cyberpunkové esejistky, básnířky a performativní umělkyně Kathy Acker, nazvaná Seeing Gender.

Několik detailizovaných pohledů do poetické dílny Virginie Woolfové

Aniž můžeme prohlásit po několika letech sporadického, avšak opakovaného setkávání s dílem Virginie Woolfové, že se toto dílo poddalo našemu rozumění a vydalo nám svůj poetický stejně jako významový potenciál, chceme se pokusit (s nadějí, že to nebude naposledy) o „zviditelnění“ a textové doložení alespoň některých rysů autorăiny umělecké vize, která měla v době svého zrodu a uplatnění povahu experimentu a spolupodílela se na proměně tvůrčí, v tomto případě až vypjatě estetické reflexe umění a spolu s tím i na podstatné modernizaci umělecké prózy.

Halasovy tvůrčí postupy po roce 1935

Kolem roku 1935, v době vzniku Starých žen, František Halas proměňuje tvůrčí postupy a způsob psaní nových textů. Znovu je položen důraz na empirický pól, který byl ve sbírce Tvář oslaben introspekcí a hledáním platonské podstaty věcí. Do textů odkazujících k poetice Starých žen a Dokořán jsou začleněna konkrétní pozorování drobných skutečností. Proměna Halasova vidění byla konstatována ve všech nejvýznamnějších syntetizujících studiích zabývajících se Halasovou tvorbou.

Stránky