Francesco Stella

Università degli studi di Siena

Společenská bezvýznamnost a samogenerující kánony. Od 20. století k nové italské poezii

Časopis srovnávací poezie Semicerchio (Polokruh) je privilegované stanoviště k pozorování a vnímání básnických hnutí a cítění v okamžiku jejich vzniku, neboť se soustavně a pravidelně, řekl bych přímo systematicky, zabývá básnickou produkcí v různých jazycích, od Německa k Číně, od Albánie k Brazílii a Austrálii, samozřejmě včetně Itálie. Je to trochu jako přepínat ovladač nebo dělit obrazovku na šest oken: není možné se nadchnout jediným filmem, získá se však přesnější představa o celkové televizní nabídce.