Eva Kalivodová

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

Feministický život Platónova textu Timaios

Otázka, která inspirovala tento článek, zní: Proč se Platónův bizarní kosmologický výklad Timaios stále vnucuje do ontologických úvah předních feministických teoretiček? Zkoumat jejich mnohovrstevný filozofický dialog s Platónovým Timaiem se mi stalo konkrétní nutností při překladu jeho zvláštní syntézy, kterou je „malá“ esej americké cyberpunkové esejistky, básnířky a performativní umělkyně Kathy Acker, nazvaná Seeing Gender.

Soukromý život a veřejné blaho rodiny Náprstkových

Při čtení Žen rodiny Náprstkových zjistíme záhy, že se nejedná o tradiční monografii, ale o dost neobvyklý a snad novátorský útvar, který svou komplexností přerůstá ženský trojportrét, vtipně zarámovaný do přebalu knihy. Zdálo by se, že každá z autorek prostě zaměřila pozornost na jednu protagonistku; že si práci rovnoměrně rozdělily, aby byly zastoupeny tři ženské generace proslulé rodiny.