Veronika Broučková

Literární věda na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

Katedra bohemistiky v Českých Budějovicích se pod vedením prof. PaeDr. Vladimíra Papouška, CSc. snaží o výraznou vědeckou profilaci. V souvislosti se svým vědeckým zaměřením navazuje jihočeská bohemistika na již dříve realizované projekty a výzkumné záměry.