Daniela Rudá

Bohemistika v Maďarsku

Maďarská bohemistika jako samostatná vědní disciplína oslaví právě letos padesáté výročí své existence. Její začátky sahají do roku 1955, kdy byl otevřen na katedře slovanských jazyků budapešťské Univerzity Eötvöse Lóránda (ELTE) obor český jazyk a literatura. Vedoucím oboru se stal profesor László Dobossy, později zde začaly vyučovat českou literaturu Ludmila Hankó-Břízová a Veronika Heé, které tu působí dodnes. Od konce padesátých let se bohemistikou zabývají také někteří badatelé v Maďarské akademii věd – László Sziklay, Endre Bojtár či Tamás Berkes.