Čeština na univerzitě v Göteborgu

Po téměř desetileté přestávce se výuka češtiny před nedávnem obnovila v göteborském Ústavu pro slovanské jazyky, a to jako důsledek zaměření fakulty na dálkové studium prostřednictvím internetu. Takový způsob výuky se ukázal výhodný jak z finančního hlediska, tak z hlediska studijních výkonů. Dálková výuka češtiny (a také bulharštiny, polštiny, slovinštiny a srbochorvatštiny) v Göteborgu je jediná svého druhu ve Skandinávii, a zájem o takové studium je až nečekaně velký. Ve dvou dosavadních přijímacích kolech se na češtinu přihlásilo už přes 100 lidí, z nichž bylo na základě studijních výsledků ze střední školy přijato 15 nejkvalifikovanějších. Takovýmto způsobem je zajištěna překvapivě vysoká úroveň studentů, což v rámci dřívější tradiční výuky bohužel nebývalo zvykem, hlavně vinou malého počtu zájemců v samém Göteborgu.

Poněvadž se veškerý kontakt se studenty uskutečňuje přes internet, pocházejí studenti v současné době nejen z Göteborgu a jeho okolí, ale bydlí po celé Skandinávii a dokonce v Německu, Belgii, Brazílii i v několika slovanských zemích. Zatím je většina studentů na základní úrovni, ale soustava kurzů pro pokročilé se připravuje. V plánu je kompletní internetové magisterské studium, které bude obsahovat řadu volitelných jazykových a literárních kurzů, aby se mohli studenti podle vlastního zájmu zaměřit buď na lingvistiku, nebo na literární vědu.

Nelze ovšem zapírat, že internetová výuka nese s sebou také jisté praktické problémy, hlavně co se týče praktických znalostí jazyka. Dá se to však do velké míry řešit pomocí zvukových souborů, a na druhou stranu se dá také počítat s tím, že si vysoce motivovaní studenti sami obstarají kratší nebo delší pobyty v dotyčné zemi. Dále mohou studenti mezi sebou navázat kontakt pomocí diskusního fóra a osobních stránek, na kterých se navzájem představují. Nejlepší příležitost k osobním kontaktům ovšem nabízí každoroční setkání studentů všech slovanských jazyků a jejich učitelů v Göteborgu, kdy se mimo jiné pořádají přednášky, promítání filmů a další společenské akce.

Roar Lishaugen