Roar Lishaugen

University of Gothenburg

Jiří Karásek ze Lvovic

If there is such a thing as a collective consciousness, then its Czech version would certainly label the works of Jiří Karásek ze Lvovic (1871–1951) as decadence. Although deeply rooted in a European context, Czech decadence represented its own specific interpretation closely related to a general spiritual and political crisis in Czech society at the end of the 19th century.

Čeština na univerzitě v Göteborgu

Po téměř desetileté přestávce se výuka češtiny před nedávnem obnovila v göteborském Ústavu pro slovanské jazyky, a to jako důsledek zaměření fakulty na dálkové studium prostřednictvím internetu. Takový způsob výuky se ukázal výhodný jak z finančního hlediska, tak z hlediska studijních výkonů. Dálková výuka češtiny (a také bulharštiny, polštiny, slovinštiny a srbochorvatštiny) v Göteborgu je jediná svého druhu ve Skandinávii, a zájem o takové studium je až nečekaně velký.