Bohemistika doma a ve světě

Zpráva o grantovém projektu Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18. století ve středoevropských souvislostech

PRAHA
GA ČR 405/98/K032, komplexní projekt 1998–2003
(26. října 2000 oponentské řízení)

Nositel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Pracoviště: Katedra české literatury a literární vědy, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Spolunositel: ÚČL Akademie věd České republiky
Řešitel: prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc., v roce 2003 prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
Spoluřešitel: PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.

Současná výuka a studium bohemistiky v Ústavu slavistiky Vídeňské univerzity

Výuka českého jazyka a literatury má na vídeňské univerzitě dlouholetou tradici. V roce 2000 bylo za účasti celé řady bohemistů z Rakouska, Německa a Česka připomenuto její 225. výročí založení. Bohemistiku zde lze studovat buď jako diplomový obor, anebo jako obor čeština-učitelství. Od roku 2002 existuje na vídeňské slavistice vedle bohemistiky i slovakistika jako samostatný obor.

Bohemistik an der Philipps-Universität Marburg

Ein Bohemistikstudium in Marburg ist im Rahmen der am Institut für Slawische Philologie angeboten Magisterstudiengänge als Haupt- oder Nebenfach möglich. Künftig wird die tschechische Sprache und Literatur im Rahmen Bachelor- und Masterstudiengänge („Osteuropastudien“, „Philology“, Europäische Literaturen“) eine große Rolle spielen. Für das regelmäßige Lehrangebot sorgen Prof. Dr. Reinhard Ibler und Dr. Claudia Natterer (beide Tschechische Literaturwisenschaft) sowie Prof. Dr.

Czech at the University of Wisconsin-Madison

Czech at the University of Wisconsin-Madison Czech has been taught at the University of Wisconsin-Madison since the 1970s. The Czech program is housed in the Department of Slavic Languages and Literatures, where Russian, Polish, and SerboCroatian are also taught. The Department has a thriving doctoral program in Russian literature, and many graduate students choose to study Czech as a Slavic language. The instructor for Czech is Dr. David Danaher.

Stránky