Stefan Michael Newerkla; Václav Petrbok; Gertraude Zand

Současná výuka a studium bohemistiky v Ústavu slavistiky Vídeňské univerzity

Výuka českého jazyka a literatury má na vídeňské univerzitě dlouholetou tradici. V roce 2000 bylo za účasti celé řady bohemistů z Rakouska, Německa a Česka připomenuto její 225. výročí založení. Bohemistiku zde lze studovat buď jako diplomový obor, anebo jako obor čeština-učitelství. Od roku 2002 existuje na vídeňské slavistice vedle bohemistiky i slovakistika jako samostatný obor.