Alena Fidlerová; Martina Šulcková

Zpráva o grantovém projektu Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18. století ve středoevropských souvislostech

PRAHA
GA ČR 405/98/K032, komplexní projekt 1998–2003
(26. října 2000 oponentské řízení)

Nositel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Pracoviště: Katedra české literatury a literární vědy, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Spolunositel: ÚČL Akademie věd České republiky
Řešitel: prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc., v roce 2003 prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
Spoluřešitel: PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.