Česká literatura v Korejské republice

I. Úvod

Skutečné poznávání české literatury začalo v Korejské republice teprve v 80. letech 20. století. Česká literatura se však záhy stala senzací, a to díky Kunderovým románům. Avšak k prvnímu setkání s českou literaturou došlo už v době japonské okupace ve 30. letech. Několik českých prací bylo tehdy přeloženo do korejštiny z japonštiny, jako např. R.U.R. od Karla Čapka.

Prvním ryze korejským překladem českého díla byl v roce 1983 překlad Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Překladatel Kang Hung‑Ju, profesor ruské literatury na katedře ruštiny Korejské univerzity zahraničních studií v Soulu (Hankuk University of Foreign Studies, HUFS), pravděpodobně používal jak český originál, tak i jeho německý překlad. Od té doby dodnes bylo do korejštiny přeloženo více než 30 děl české literatury. Poslední je Válka s mloky Karla Čapka a tři sborníky: 1) výbor povídek 15 českých a pražských německých spisovatelů, přeložený z anglického originálu Prague. A Traveler’s Literary Companion (1995) a vydaný v roce 2010; 2) výbor povídek 19 českých spisovatelů převážně 20. století, přeložený a vydaný v roce 2011 (uspořádali Ivana Bozděchová, autorka doslovu, a český velvyslanec Jaroslav Olša, jr.); 3) výbor 10 českých vědecko‑fantastických děl (sestavil a úvod napsal Jaroslav Olša, jr.).

Pokusím se podat současný obraz české literatury v Korejské republice. Nejprve se zmíním o cestě české literatury ke korejské veřejnosti. V druhé části shrnu své zkušenosti s českou literaturou a jejím vnímáním a vyučováním v Korejské republice.

II. Počátky objevování české literatury

Stará korejská literatura má své kořeny v čínské literatuře, kdežto moderní korejská literatura vychází z evropské, ruské, americké a japonské tradice. Představit korejské veřejnosti literaturu pocházející z bývalé východní Evropy není přirozené ani jednoduché; určitou tradici zde má pouze zájem o ruskou klasiku, vyvolaný v letech 1920–1950. Až do konce 20. století neměla Korea téměř žádnou představu o češtině nebo o Československu. Do korejštiny bylo tehdy přeloženo jen málo českých literárních děl, povýtce z japonštiny. První české překlady z původního jazyka byly spojeny s osobností Jaeil Kwona (Kunderův Žert, Čapkův Hordubal atd.), Soon‑Sub Songa (Čapkův Obyčejný život atd.) a Kyung‑Ok Kima (Hrabalovy Ostře sledované vlaky a Obsluhoval jsem anglického krále). Z poezie byly přeloženy (z anglických textů) zejména básně Jaroslava Seiferta poté, co v roce 1984 získal Nobelovu cenu za literaturu.

Zlom v popularizaci české literatury vyvolal jeden román. Po sametové revoluci v 90. letech byla přeložena a stala se populární Nesnesitelná lehkost bytí od Milana Kundery. Prodalo se více než 100 000 výtisků. Tento román vyšel v několika různých vydáních v 90. letech; přeložil jsem jej z češtiny (Kyuchin 1990), jiní překladatelé tak učinili z němčiny (Song 1988), z francouzštiny (Lee 2009) atd. Tato kniha otevřela korejským čtenářům, a to zejména předním korejským spisovatelům, svět českého života a myšlení v živé formě, a to byl dobrý začátek uvedení českého národa do povědomí korejské veřejnosti. Tento můj první překlad z češtiny byl předurčen mým studiem české literatury na University of Chicago na konci 80. let. V roce 1988 mě jeden korejský vydavatel požádal, abych přeložil právě román Nesnesitelná lehkost bytí. Až do 90. let jsme měli nedostatek informací o moderní české literatuře. Kromě toho vojenský diktátorský režim také omezoval naše cesty k informacím. Ilustruje to jeden osobní příklad: po studiu ruské literatury jsem pracoval v knihovně Sino‑sovětského institutu na univerzitě Hanyang a všechny knihy, které jsme dostali z komunistických zemí, byly uloženy v tzv. „speciální rezervě“, nebyly pro veřejnost k dispozici a nikdo si je nemohl oficiálně vypůjčit.

V pozdních 80. letech začala intelektuální renesance, která se týkala zveřejňování údajů o komunistických zemích. V této atmosféře vstoupila česká literatura definitivně na korejskou kulturní scénu. Nicméně pro úspěch každé knihy jsou důležité diskuse a recenze v novinách, časopisech či jiných médiích. Jednoduše řečeno, dodnes existují na jedné straně knihy pro širokou veřejnost a na druhé straně knihy pro kulturní elity. Celková popularita literatury z bývalých komunistických zemí dramaticky vzrostla od konce 80. let, ale některé žánry filmů, hudby a umění jsou velmi módní až v posledních dvou desetiletích.

V posledních dvaceti letech bylo publikováno mnoho titulů starší i novější české prózy, poezie a také monografie o dějinách české literatury a česko‑korejský slovník (viz dodatek). Celkově tedy byl vytvořen velmi solidní základ, z kterého by měla být korejská veřejnost informována o převažujících tématech, žánrech a autorech jak staré, tak i moderní české literatury. Kdysi jsem diskutoval o překládání s jedním literárním kritikem a on mi řekl, že překladatelé české literatury publikují více než ostatní. Myslím, že je to iluze, ale domnívám se, že jsme opravdu udělali víc než ostatní, jako například polští, maďarští, rumunští, srbští, bulharští a ukrajinští specialisté.

Co se týče českého dramatu, podobně jako v Rusku (viz Gerčiková 2010, s. 221) korejský divák několik jmen přece jen zná, avšak zazněla v podstatě až během posledních dvaceti let: Milan Kundera a Václav Havel. Pokud si dobře vzpomínám, první české hrané představení se v Koreji uskutečnilo v 90. letech v podání našich studentů, byly to hry Vernisáž od Václava Havla a část hry Jakub a jeho pán: Pocta Denisu Diderotovi od Milana Kundery. Několik představení českých dramat také zinscenovala korejská profesionální divadelní seskupení, například Kunderův Jakub a jeho pán se hrál v roce 2003 v Soulu a Havlova Audience v roce 2005. Hru Asanace režíroval můj bývalý student Im Hyong Soo v roce 2000. V roce 2010 české divadlo Archa odehrálo v Soulu Havlovu hru Odcházení a v září 2011 vystoupilo v Korejském národním divadle české Národní divadlo s inscenací Čapkovy hry Věc Makropulos (s korejskými titulky Sunbee Yu).

V Korejské republice se také promítají české filmové adaptace známých českých románů, jako Kunderova Nesnesitelná lehkost bytí, Hrabalovy Ostře sledované vlaky nebo Obsluhoval jsem anglického krále, Fuksův Spalovač mrtvol a další. Přestože, jak poukázal Čulík (Čulík 2010, s. 177), v některých případech filmoví režiséři při adaptaci literárního textu do filmové řeči selhali, filmy adaptované z literárních děl pomáhají čtenáři‑divákovi porozumět kulturní situaci jiných zemí mnohem lépe než fikce.

III. Být překladatelem české literatury

Nejsem profesionální překladatel, takoví v Korejské republice vlastně neexistují vůbec. Neexistovali ani v první generaci korejských bohemistů, nebyli jimi mí kolegové Jaeil Kwon, Soon‑Sub Song, Kim Kyung‑Ok, kteří vyučují češtinu na HUFS od konce 80. let Přeložil jsem některé české básně z konce 19. století a začátku 20. století, prózu 20. století, tři romány Milana Kundery (Nesnesitelná lehkost bytí, Valčík na rozloučenou, Kniha smíchu a zapomnění), román Povětroň Karla Čapka, některé z Čapkových, Hrabalových, Lustigových povídek a další.

Jsem hrdý zejména na překlady románů Nesnesitelná lehkost bytí a Povětroň. Práce na překladu obou zabrala více než jeden rok, protože jsem měl čas jen o víkendech a potřeboval jsem velmi dlouhou přípravu. Čapkův Povětroň byl velmi komplikovaný a náročný na pochopení. Než začneme překládat klasickou českou literaturu, musíme poznat české kulturní tradice. Pro lepší pochopení základu, na kterém česká kultura stojí, jsem se ponořil do studia dějin Československa a české literatury.

Existují některé klasické české romány, stejně jako poezie, které bych chtěl překládat, nebo doporučil k překladu svým kolegům a studentům. Toto doporučení se zakládá na předpokladu úspěšného přijetí knihy na korejském trhu. Více než pochopitelná by byla Babička Boženy Němcové a mnoho dobrých románů 20. století, např. od Vančury, Klímy a dalších. Co by určitě mělo přitáhnout pozornost, jsou hry a eseje Václava Havla.

IV. Vyučování české literatury v Korejské republice

V poslední části příspěvku se věnuji objektivním a subjektivním aspektům výuky české literatury. Využívám své relativně dlouhodobé zkušenosti, ale zahrnuji také minulost, přítomnost a budoucí očekávání.

Bohemistická studia se v Koreji začala rozvíjet v podstatě se založením katedry češtiny na HUFS v roce 1988. Začátek výuky české literatury v Koreji je spojen se zakladatelem katedry a mým kolegou Jaeil Kwonem, autorem první knihy o historii Československa vydané v Koreji. Jaeil Kwon vyučuje český jazyk a literaturu od roku 1988 a zaměřil se hlavně na českou poezii, dějiny české literatury a Milana Kunderu. Vyučuji s ním český jazyk a literaturu od svého návratu z Chicaga v roce 1989. Zaměřil jsem se jak na starou českou literaturu, tak i na moderní českou literaturu, Karla Čapka a Milana Kunderu. Napsal jsem dvě základní učebnice současné české literatury s názvem Porozumění současné české literatury (Kim 2003). Vztahují se k české literatuře 20. století od proletářské literatury až po 90. léta a zahrnují hlavní trendy a české autory, které jsem studoval. Tyto učebnice se užívají od roku 2003 a obsahují základní informace o současné české literatuře.

Jaeil Kwon (nar. 1947) se snažil vyučovat sofistikovanějším způsobem, který byl založený na jeho vlastním zájmu, znalostech a zkušenostech. Přeložil Žert od Kundery a Hordubala od Čapka, mnoho českých básní a některé moderní povídky. Napsal také mnoho esejů a článků o české poezii (zejména o českých proletářských básnících) a opakovaně předkládal své práce na různá témata na konferencích KACEEBS (Korean Association of Central & East European and Balkan Studies).

Po roce 1989 se i česká studia v Koreji radikálně změnila. Učitelé a studenti se mohli zúčastnit konferencí a studovat v České republice. Prvních 10 studentů přijelo do Československa v roce 1990 na letní školu, ve stejném roce jsem i já studoval češtinu na Letní škole slovanských studií FF UK v Praze. Někteří ze studentů se později stali propagátory českého jazyka, kultury a literatury. V období 1989–2010 byly vypracovány dvě magisterské práce o české literatuře – první se zaměřením na Čapkovo utopické drama R.U.R. napsala Sunbee Yu v roce 1994, druhou v roce 2010 Yeon‑Woo Jeong o Erbenově sbírce Kytice. Sunbee Yu v červnu 2011 dokončila a obhájila doktorskou disertační práci o české literatuře na Karlově univerzitě. Mimo to bylo v posledních dvaceti letech publikováno mnoho esejů, překladů a článků. Jihokorejská bohemistika se bude v tomto trendu snažit pokračovat i v dalších letech. Do odborných literárně‑analytických i překladatelských prací by se postupně měli připojovat také nejlepší absolventi studia češtiny.

LITERATURA

Gerčiková, Irina: České hry v Rusku. In: Stanislava Fedrová (ed.): Česká literatura v intermediální perspektivě. Akropolis, Praha 2010, s. 221–230.

Čulík, Jan: Jak Hrabal přemohl Menzela. In: Stanislava Fedrová (ed.): Česká literatura v intermediální perspektivě. Akropolis, Praha 2010, s. 177–187.

Hašek, Jaroslav: [Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války], přel. Knag, Heung‑Džu. Seoul: Hakwonsa, Seoul 1983.

Kim, Kyuchin: [Porozumění současné české literatury]. Wolin, Seoul 2004.

Kim, Kyuchin: Ozvěny české literatury a česká studia v Koreji. In: Petr Mareš – Jiří Hasil (eds.): Pocta 650. výročí založení UK v Praze, sv. 2. FFUK, Praha 1998, s. 133–138.

Wilson, Paul (ed.): Prague. A Traveler’s Literary Companion. Whereabouts Press, San Francisco 1995.

Příloha:

Seznam vybraných děl české literatury přeložených do korejštiny a studií o české literatuře vydaných v Korejské republice

A. Literární překlady

/* namísto korejského titulu uvádíme v hranatých závorkách název předlohy/

Z češtiny

Čapek, Karel: [Hordubal], přel. Jaeil Kwon. Libro, Soul 1998.
Čapek, Karel: [Obyčejný život], přel. Song Sun. Libro, Soul 1997.
Čapek, Karel: [Povětroň], přel. Kyuchin Kim. Libro, Soul 1997.
Čapek, Karel: [Povětroň], přel. Kyuchin Kim. Zmanz, Soul 2012.
Čapek, Karel: [R.U.R.], přel. Hee‑Sook Kim. Gil, Soul 2001.
Čapek, Karel: [Zmizení herce Bendy], přel. Kyuchin Kim. Dongseomunhak, Soul 1990.
Jašek, Jaroslav: : [Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války], přel. Knag Heung‑Džu. Hakwonsa, Soul 1983.
Havel, Václav: [Audience], přel. Jaeil Kwon. Munhaksa, Soul 1992.
Havel, Václav: [Dopisy Olze], přel. Kyuchin Kim. Segemunhak, Soul 1992.
Hrabal, Bohumil: [Diamantové oči], přel. Kyuchin Kim. Hangukmunhak, Soul 1993.
Hrabal, Bohumil: [Kafkárna], přel. Kyuchin Kim. Hyundaesosul, Soul 1990.
Hrabal, Bohumil: [Ostře sledované vlaky], přel. Kjung‑Ok Kim. Beotigo, Soul 2006.
Hrabal, Bohumil: [Obsluhoval jsem anglického krále], přel. Kjung‑Ok Kim. Munhakdongne, Soul 2009.
Kundera, Milan: [Žert], přel. Jaeil Kwon. Jihaksa, Soul 1989.
Kundera, Milan: [Nesnesitelná lehkost bytí], přel. Kyuchin Kim. Jungangilbosa, Soul 1990.
Kundera, Milan: [Valčík na rozloučenou], přel. Kyuchin Kim. Jungangilbosa, Soul 1990.
Kundera, Milan: [Kniha smíchu a zapomnění], přel. Kyuchin Kim. Euryoge, Soul 1991.
Kundera, Milan: [Monology], přel. Kyuchin Kim. Sesi, Soul 1995.
Kundera, Milan: [Falešný autostop], přel. Jaeil Kwon. Hyunamsa, Soul 2002.
Lustig, Arnošt: [Štěpán a Anna], přel. Kyuchin Kim. Segeuimunhak, Soul 2010.
Petiška, Eduard: [O jabloňce], přel. Jaeil Kwon. Biryongso, Soul 2001.
Petiška, Eduard: [Jak krtek ke kalhotkám přišel], přel. Jaeil Kwon. Buryongso, Soul 2002.
Petiška, Eduard:[Krtek a autíčko], přel. Jaeil Kwon. Biryongso, Soul 2002.
Škvorecký, Josef: [Prima sezóna], přel. Kyuchin Kim. Euryoge, Soul 1991.
Škvorecký, Josef: [Red music], přel. Kyuchin Kim. Hyundaesosul, Soul 1991.

Z angličtiny, němčiny nebo francouzštiny

Čapek, Karel: [Povídky z jedné kapsy. Povídky z druhé kapsy], přel. Seong‑Young Hong. Minumsa, Soul 1997.
Čapek, Karel: [Válka s mloky], př. Sun‑Hyung Kim. Yeolinchekdl, Soul 2010.
Havel, Václav: [Etiquette of Human Being, collection of speeches and plays], přel. Sang‑Yeong I Hanulddang, Soul 1990.
Hrabal, Bohumil: [Ostře sledované vlaky], přel. Yun‑Gi Lee. JungangIlbosa, Soul 1990.
Chvatík, Květoslav: [Svět románů Milana Kundery], přel. Jin‑Kwon Park. Minumsa, Soul 1997.
Klíma, Ivan: [Láska a smetí], přel. Yang‑Suk Shin. Sungrim, Soul 1992.
Komenský, Jan Amos: [Labyrint světa a ráj srdce], přel. Suk‑Jong Lee a kol. Yeyeong comunication, Soul 2004.
Kundera, Milan: [Nesnesitelná lehkost bytí], přel. Dong‑Jun Song. Minumsa, Soul 1988.
Kundera, Milan: [Život je jinde], přel. Džung‑Hjo An. Ggachi, Soul 1988.
Kundera, Milan: [Kniha smíchu a zapomnění], přel. Inyong Jeong. Munhaksasangsa, Soul 1989.
Kundera, Milan: [Valčík na rozloučenou], přel. Sung‑Hyun Jeong. Hamunsa, Soul 1989.
Kundera, Milan: [L’ art du roman], přel. O‑Rjong Kwon. Cheksesang, Soul 1990.
Kundera, Milan: [Nesmrtelnost], přel. Byong‑Wuk Kim. Minumsa, Soul 1993.
Kundera, Milan: [Kniha smíchu a zapomnění], přel. Dong‑Hjun Han. Namsong, Soul 1994.
Kundera, Milan: [Les testaments trahis], přel. Byoungwuk Kim. Cheongyeonsa, Soul 1994.
Kundera, Milan: [Směšné lásky], přel. Te‑Dong I. Jagunwuri, Soul 1994.
Kundera, Milan: [Pomalost], přel. Byong Wuk Kim. Minumsa, Soul 1995.
Kundera, Milan: [Směšné lásky], přel. Je‑Hyuk Kim. Yemun, Soul 1995.
Kundera, Milan: [La Sagesse], přel. Hyun‑Chul Shin. Hamunsa, Soul 1997.
Kundera, Milan: [L‘Identité], přel. Jae‑Ryong Lee. Minumsa, Soul 1998.
Kundera, Milan: [L‘Ignorance], přel. Seong‑Chang Park. Minumsa, Soul 2000.
Kundera, Milan: [Ignorance], přel. Seong‑Chang Park. Minumsa, Soul 2006.
Kundera, Milan: [Opona], přel. Seong‑Chang Park. Minumsa, Soul 2008.
Kundera, Milan: [Nesnesitelná lehkost bytí], přel. Jae‑Ryong Lee. Minumsa, Soul 2009.
[Výbor českých povídek], přel. Jeong‑In Lee. Hengbokhanchekilgi, Soul 2010 [mj. povídky Jana Nerudy, Franze Kafky].
[Výbor českých povídek], ed. Ivana Bozděchová, Jaroslav Olša, jr., přel. Jeong‑In Lee, Kyuchin Kim, Donggi Kim a kol. Hengbokhanchekilgi, Soul 2011 [mj. povídky Jana Nerudy, Karla Čapka].
[Chovej se jako slušná mrtvola], ed. Jaroslav Olša, jr., Sang‑Jun Park, přel. Se Džin Choi a kol. Hengbokhanchekilgi, Soul 2011 [mj. texty Jany Rečkové].

B. Původní práce

Kim, Kyuchin: [Porozumění současné české literatuře]. Wolin, Soul 2003.

C. Vybrané články a eseje o české literatuře

/* namísto korejského titulu uvádíme v hranatých závorkách jeho český ekvivalent/

Kim, Kyuchin: [Československá literatura ve světové literatuře]. Dongseomunhak, 1990, č. 2, s. 292–314.
Kim, Kyuchin: [K svobodě od potlačení české literatury]. HyundaeSosul, 1991, č. 1, s. 343–368.
Kim, Kyuchin: [Hnutí návratu k evropským tradicím. Soudobé trendy v socialistické literatuře východní Evropy]. East European Studies, 1992, č. 1, s. 1–13.
Kim, Kyuchin: [Vztah mezi literaturou a politikou v Československu]. Academic Journal of HUFS, 1993, č. 2, s. 30–49.
Kim, Kyuchin: [Tradice východní evropské a slovanské literatury]. East European Studies, 1996, č. 5, s. 1–24.
Kim, Kyuchin: [České básně I. Český poetismus]. East European Studies, 1999, č. 8, s. 64–85.
Kim, Kyuchin: [České básně II. Česká proletářská literatura]. Journal of Central & East European Studies, 2001, č. 3, s. 77–104.
Kim, Kyuchin: [Český nacionalismus a slavismus v literatuře českého národního obrození]. Foreign Literature Studies, 2002, č. 10, s. 49–92.
Kim, Kyuchin: [Studie o Nesnesitelné lehkosti bytí]. Journal of Central & East European Studies, 2002, č. 4–2, s. 169–206.
Kim, Kyuchin: [Česká samizdatová literatura]. Journal of Central & East European Studies, 2004, č. 6–1, s. 3–29.
Kim, Kyuchin: [Motivy Dona Juana a absurdní láska v Kunderově sborníku směšných lásek]. Journal of Central & East European Studies, 2005, č. 7–2, s. 261–284.
Kim, Kyuchin: Česká literatura v Koreji a analýza Kunderova románu Smích a zapomnění. In: Sborník Letní školy slovanských studií. FF UK, Praha 2006, s. 1–12.
Kim, Kyuchin: Analýza motivu a témat v Kunderově románu Valčík na rozloučenou. In: Stanislava Fedrová (ed.): Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě, sv. 1. Otázky českého kanonu. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2006, s. 499–511.
Kim, Kyuchin: [Studie o struktuře vyprávění, témat a motivů v románu Nesmrtelnost]. Journal of Central & East European Studies, 2007, č. 9–2, s. 199–224.
Kim, Kyuchin: [Analýza Čapkova románu Meteor]. East European Studies, 2008, č. 21, s. 99–120.
Kim, Kyuchin: [Téma, literární technika a forma v Čapkově románu Hordubal]. Foreign Literature Studies, 2009, s. 27–50.
Kim, Kyuchin: [Analýza témat a motivů Povídek z jedné kapsy a druhé kapsy K. Čapka]. Journal of Central & East European Studies, 2009, č. 11–1, s. 129–152.
Kim, Kyuchin: Recepce Komenského v Koreji a současný stav komeniologických studií. In: Svatava Chocholová – Markéta Pánková – Martin Steiner (eds.): Jan Amos Komenský: Odkaz kultuře vzdělávání. Academia, Praha 2009, s. 455–462.
Kim, Kyuchin: [Analýza Ze života hmyzu K. Čapka]. East European Studies, 2010, č. 24, s. 107–128.
Kim, Kyuchin: 2010 [Analýza Havlovy hry Odcházení a divadlo Archa]; Journal of Central & East European Studies, 2010, č. 12–1, s. 33–58.
Kim, Kyuchin: Vzájemný vztah filmu a literatury se zaměřením na román B. Hrabala a film J. Menzela Ostře sledované vlaky. In: Stanislava Fedrová (ed.): Česká literatura v intermediální perspektivě. Akropolis, Praha 2010, s. 189–198.
Kim, Kyuchin: [Analýza Obyčejného života K. Čapka]. Foreign Literature Studies, 2011, č. 41, s. 33–58.
Kim, Kyuchin: [Literární díla tří národů založená na pražských tématech]. Journal of Central & East European Studies, 2011, č. 13–1, s. 29–54.
Kim, Kyuchin: [Analýza Války s mloky K. Čapka]. The Comparative Study of World Literature, 2011, č. 36, s. 401–419.
Kwon, Jaeil: [Polyfonický charakter Žertu M. Kundery]. Academic Journal of HUFS, 1991, č. 24, s. 21–35.
Kwon, Jaeil: [Struktura a charakter Haškova Dobrého vojáka Švejka]. East European Studies, 1993, č. 2, s. 21–35.
Kwon, Jaeil: [Básně Jaroslava Seiferta a česká literatura]. Moonhakkwa Changjak, 1996, s. 300–329.
Kwon, Jaeil: Polyfonní charakter Kunderova románu Žert. In: Petr Mareš – Jiří Hasil (eds.): Pocta 650. výročí založení UK v Praze, sv. 2. FFUK, Praha 1998, s. 133–138.
Kwon, Jaeil: [Charakter poezie Jaroslava Seiferta v pozdním věku]. Journal of Central and East European Studies, 2000, č. 2, s. 47–76.
Kwon, Jaeil: [Kontrastní znázornění systému Čapkova románu Hordubal]. Journal of Central & East European Studies, 2001, č. 3, s. 138–164.
Kwon, Jaeil: [Směšné lásky v raných novelách Milana Kundery]. Journal of Central & East European Studies, 2002, č. 4–2, s. 130–167.
Kwon, Jaeil: [Studie básníků české proletářské literatury ve 20. letech 20. století]. Journal of Central & East European Studies, 2004, č. 6–1, s. 83–118.
Kwon, Jaeil: [Směšné lásky v novele Milana Kundery Kniha smíchu a zapomnění]. Foreign Literature Studies, 2004, č. 18, s. 73–98.
Kwon, Jaeil: [Srovnávací studie o teoreticích a teoriích české a korejské proletářské literatury 20. a 30. let 20. století]. East European Studies, 2005, č. 14, s. 1–22.
Kwon, Jaeil: [Poezie Jiřího Wolkra a česká proletářská poezie]. Journal of Central & East European Studies, 2005, č. 7–2, s. 285–320.
Kwon, Jaeil: [Srovnávací studie české a korejské proletářské poezie]. East European Studies, 2006, č. 17, s. 101–132.
Kwon, Jaeil: [Studie o baladické literatuře Jiřího Wolkera]. East European Studies, 2006, č. 8–2, s. 75–107.
Kwon, Jaeil: [Studie o rané poezii Josefa Hory]. East European Studies, 2007, č. 18, s. 85–124.
Kwon, Jaeil: [Analýza hlavních témat S. K. Neumannových Nových zpěvů a Rudých zpěvů]. Journal of Central & East European Studies, 2007, č. 9–2, s. 165–198.
Kwon, Jaeil: [Studie proletářské poezie Jindřicha Hořejšího]. The Comparative Study of World Literature, 2008, č. 22, s. 203–233.
Kwon, Jaeil: [Česká avantgardní poezie mezi dvěma světovými válkami]. East European Studies, 2008, č. 20, s. 37–68.
Kwon, Jaeil: [Studie rané poezie Konstantina Biebla]. Journal of Central & East European Studies, 2008, č. 10–2, s. 109–140.
Kwon, Jaeil: [Česká anarchistická poezie na přelomu 19. a 20. století]. East European Studies, 2009, č. 23, s. 117–143.
Kwon, Jaeil: [Symbolismus cyklu v baladě Štědrý den od Karla Jaromíra Erbena]. Journal of Central & East European Studies, 2010, č. 11–2, s. 55–79.
Kwon, Jaeil: [Anarchistická poezie Karla Tomana a Viktora Dyka]. East European Studies, 2010, č. 25, s. 175–207.
Kwon, Jaeil: [Studie o proletářské poezii Jaroslava Seiferta]. Journal of Central & East European Studies, 2010, č. 12–2, s. 41–73.
Yu, Sunbee: [Analýza dramatu R.U.R. od Karla Čapka], M.A. práce. HUFS 1996.
Yu, Sunbee: Moderní verze zbojnických legend, M.A. práce, FF UK, Praha 1998.
Yu, Sunbee: [Dramata Karla Čapka]. The Proceeding of the International Academic Conference of Korean Association of Central and Eastern European Studies, 2004, č. 4, s. 15–22.
Yu, Sunbee: [Struktura románu Ani svatí ani andělé od Ivana Klímy]. The Proceeding of the International Conference of Korean Association of Central and Eastern European and Balkan Studies, 2006, č. 6, s. 223–231.
Yu, Sunbee: [Struktura konfliktů v Čapkově dramatu Matka]. The Proceeding of the International Conference of KACEEBS, 2009, č. 8, s. 155–163.
Yu, Sunbee: [Čapkovo drama Loupežník]. The International Culture Studies of Chosun university, 2009, č. 2–1, s. 313–326.
Yu, Sunbee: České drama a jeho podíl na utváření kompetence korejských studentů češtiny. In: Čeština jako cizí jazyk. Sborník z VI. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku (v tisku, 2011).
Yu, Sunbee: Znaky, styl a dramata Karla Čapka, PhD práce, FF UK, Praha 2011.

RÉSUMÉ

Czech Literature in South Korea
The history of translating Czech literature into Korean is relatively short. There are a few translations from the Japanese done during the Japanese rule in the early 20th century. The first Czech novel translated from the Czech and German was Hašek’s novel Good Soldier Švejk (tr. Kang Heung‑Ju in 1984). The first translations from Czech originals were done by Jaeil Kwon (Kundera’s Joke, Čapek’s Hordubal etc.), Kyuchin Kim (Kundera’s Unbearable Lightness of Being, Čapek’s Meteor) and Soon‑Sub Song (Čapek’s The Ordinary Man). The turning point in popularization of Czech literature was Kundera’s Unbearable Lightness of Being (translated into Korea for several different editions in 1988 and 1990s, from the Czech, German, English and French). It made a good opening for introduction of Czech nation and its culture to the Korean public. The paper reviews and presents a list of Czech literature titles translated into Korean and monographs, articles and papers concerning the history of Czech literature, published in the Republic of Korea within the last twenty years. It also refers to Czech literature teaching in the Republic of Korea the beginning of which is connected with the foundation of the Department of Czech Studies at the Hankuk University of Foreign Studies in 1988.