Jana Vrajová

Literárněvědná bohemistika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Obnovení olomoucké univerzity v roce 1946 (stará olomoucká univerzita byla založena v roce 1573 a zrušena v roce 1860) jako Univerzity Palackého znamenalo počátek nové institucionalizace olomoucké bohemistiky, navázavší na bohatou tradici zdejšího slavistického bohemistického bádání. Do studijního roku 1950/1951 byla bohemistika spolu se srovnávací slovanskou filologií a rusistikou součástí Ústavu pro slovanskou filologii, jehož řediteli byli bohemisté Jaromír Bělič a Oldřich Králík.