Svatava Urbanová

Literárněvědná bohemistika na Ostravské univerzitě

Ostravská literárněvědná bohemistika se v současnosti rozvíjí zejména na Katedře české literatury, literární vědy a dějin umění Filozofické fakulty Ostravské univerzity a v Ústavu pro regionální studia Ostravské univerzity. Jak je z názvu zřejmé, její vědeckovýzkumný profil je širší, má interdisciplinární charakter ve smyslu humanitních věd, přitom se zaměřuje jak na filologickou větev studia, tak na problematiku regionu a literární regionalistiky.