Martin Pokorný

Univerzita Karlova v Praze

Walter Biemel

Walter Biemel se narodil v roce 1918 v Kronstadtu (dnešní Brașov v Rumunsku). Patří mezi nejvýznamnější Heideggerovy žáky a těsné osobní přátelství jej pojilo s Janem Patočkou. Působil nejprve na Porýnsko–westfálském technickém vysokém učení v Cáchách a poté na Státní akademii umění v Düsseldorfu. Je editorem čtyř svazků (včetně Idejí I a Krize evropských věd) v řadě sebraných spisů Husserliana a autorem knih o Kantovi, Heideggerovi, Sartrovi a moderním umění. Česky je k dispozici jeho úvod do Heideggerova myšlení (orig. 1976, č. 1995), dvě stati k J.

Usedlost jazyka, těkání hlasu

Petr Koťátko patří k nejvýznamnějším představitelům analytické filozofie jazyka v Čechách, a nakolik lze soudit z citací a bibliografických odkazů, již jeho předchozí kniha Význam a komunikace (Praha 1998) pronikla mezi literárními vědci do širšího povědomí. Lze očekávat, že totéž bude ještě více platit o nově vydané monografii Interpretace a subjektivita, jejíž závěrečná část je výslovně věnována interpretaci literárního díla, a nabízí se tedy literárním vědcům nejen pro studium, ale i pro výuku.