Studie

„Cizí žena“. Paradoxy rané emancipace v díle Honoraty Zapové (1825–1856)

Slovo paradox se do názvu tohoto článku vnutilo v procesu shromažďování materiálu. Zpočátku totiž nebylo mým úmyslem pojmout text jako konfrontaci myšlenek a postojů, které tato zajímavá a nepříliš známá žena zakoušela a s kterými se byla nucena vyrovnávat.

Ladislav Klíma and the Klímaesque in the Czech Underground

But I slipped into a sewer and triumphantly swam away among the excrement, – and then suddenly everything vanished.
How it Will Be After Death – Ladislav Klíma_1

Nad pařížskými zlomky latinského Dalimila

V březnu 2005 koupila za velkého zájmu médií i veřejnosti Národní knihovna ČR v pařížské aukční síni 12 pergamenových listů, přinášejících části Dalimilovy kroniky v ilustrovaném latinském překladu. Národní knihovna pohotově zpřístupnila zakoupené fragmenty rukopisu, který dostal signaturu XII.E.17, výstavou v Klementinu a vydala pro trvalou upomínku jeho faksimile pod titulem Dalimilova kronika – Pařížský zlomek latinského překladu.

Český středověk očima literátů

Litterati a illitterati – dva světy vymezené znalostí gramatiky a literatury (básnictví) a absolvováním studií „artium et litterarum“ v klášterních a kapitulních školách, později pak na univerzitách. Málokterý z nich o sobě a o svých studijních zážitcích zanechal pro své současníky a potomky zprávu, podle níž bychom mohli rekonstruovat svět středověkých vzdělanců, jejich každodenní práci, tužby a záliby. Výjimku proto představuje kanovník a později děkan pražské kapituly Kosmas. V 59.

Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou

Když Milan Knížák vybere sto nejzajímavějších děl ze sbírky Národní galerie, jenom čtyři z nich jsou z kolekce českého umění 14. století._1 Ta je přitom jako celek ze světového hlediska nesporně nejcennější součástí naší státní sbírky a výběr ostatně tuto skutečnost odráží tím, že jediné české umělecké dílo, které najdeme v každé příručce o světových dějinách umění – totiž tzv. Třeboňský oltář – celou knihu zahajuje.

Můj milý je běloskvoucí i červený. K literárním předlohám Života svaté Kateřiny

Oproti svým latinským předlohám Fuit in insula Cypri rex quidam, nomine Costus_1 a Tradunt annales historie_2 obsahuje český Život svaté Kateřiny množství rozšiřujících pasáží, které nemohly uniknout pozornosti interpretů této legendy. Jednou z nich je i popis bičování sv. Kateřiny (v. 2301–2380), na něž je císařem Maxenciem vydána poté, co odmítá přijmout pohanství, a šestera barev, které se v pořadí zelená, bílá, červená, černá, modrá a zlatá (žlutá) objeví na jejím těle.

Böhmische Adelsreisen im späten Mittelalter – ein Quellen- und Literaturbericht

In den letzten Januartagen des Jahres 1466 traf am Hof Herzog Philipps des Guten von Burgund in Brüssel eine illustre Reisegesellschaft ein: Der böhmische Adlige Leo von Rožmitál, Herr auf Blatná und Schwager König Georgs von Poděbrad, wurde samt einer etwa vierzigköpfigen Gefolgschaft standesgemäß empfangen und als Gast des Herzogs aufgenommen. Höhepunkt des mehr als zweiwöchigen Aufenthalts am Brüsseler Hof war ein zwei Tage dauerndes ritterliches Turnier, in dem Herr Leo und seine adligen Begleiter der staunenden Hofgesellschaft ihre Kunst zu Pferd „more bohemico“ präsentierten.

Oneiros a snář

Sen, přestože jde o lidskou zkušenost z nejbanálnějších, stojí před námi stále jako rébus, místo rozpolcení, anarchický prvek v uspořádáních. Je to jev obtížně uchopitelný už pro svůj výraz, ve zdání důvěrně blízký a srozumitelný ve své obraznosti – v bdění ale cizí, nepochopitelný ve svém jazyce. Snáře, výklady snů vznikaly proto kdysi jako typ překladových slovníků.

Stránky