Irena Štěpánová

Univerzita Karlova v Praze

„Cizí žena“. Paradoxy rané emancipace v díle Honoraty Zapové (1825–1856)

Slovo paradox se do názvu tohoto článku vnutilo v procesu shromažďování materiálu. Zpočátku totiž nebylo mým úmyslem pojmout text jako konfrontaci myšlenek a postojů, které tato zajímavá a nepříliš známá žena zakoušela a s kterými se byla nucena vyrovnávat.