Petr Málek

Universität Hamburg

Čapkova poetologická reflexe detektivky aneb detektiv jako čtenář

Všechny věci existují jen pro stopy, jež nesou; i lidé jsou jenom úhrnem svých vlastních stop. […] Pro detektiva tento pozemský svět je jenom „místo činu“, pokryté usvědčujícími stopami; a já čekám na velkého detektiva, jenž z hvězdiček sejme otisky božích prstů a ve zrosené trávě změří stopy Jeho kroků; a chytne Ho.
(Karel Čapek: Holmesiana čili o detektivkách)

Plavba a ztroskotání. K nautické metaforice literatury středoevropské moderny

Je‑li pak tak nesnadno představit si moře rozbouřené tou měrou, že bys řekl, jako by to dělalo naschvál? (Richard Weiner, Lazebník)

Alegorie moderny: Pasáže módy. K několika motivům Benjaminova Baudelaira

Kdo dodržuje formy chování, ale zavrhuje lež, podobá se tomu, kdo se sice módně obléká, ale nenosí na těle košili.
(Walter Benjamin, Jednosměrná ulice)

Baudelaire o alegorii (velmi důležité!)
(Walter Benjamin, Pasáže)

Benjaminův vypravěč. Skica ke smrti (ve) vyprávění (a psaní) v čase moderny

Nikdo zde nepronikne, zejména ne s poselstvím
jistého mrtvého komusi nicotnému.
Ty ale sedíš u svého okna
a vysníváš si je, když se chýlí k večeru.

(Franz Kafka, Při stavbě čínské zdi)

Alegorie marnosti. K dílu Richarda Weinera

Tato alegorie se ostatně přesností nevyznamenává.
(Richard Weiner, Lazebník)