Libuše Heczková

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

Eugenika, Extase a Emanuel (Rádl). Několik poznámek k erotice a zdraví ženy ve třicátých letech 20. století

_1 Eugenika, sociální hygiena či rasová hygiena byly původně vědecké teorie, které si byly blízké, a jakkoliv nejsou zcela zaměnitelné, vyrostly z víry v racionalitu, v možnost formovat vědeckým způsobem chování a hlavně rozmnožování člověka tak, aby byla posílena jeho kvalita. Tyto nové vědecké strategie řešily krizi moderního člověka v nové, „přirozené“ a přitom avantgardní (nikoli ve smyslu uměleckohistorickém) perspektivě, a možná právě proto „prorůstají moderní společnosti bez ohledu na její politické směřování“ (Brauer 2009, s. 15)._2

Úvodní poznámka k biosémiotice

Ve dnech 30. června až 4. července 2009 proběhlo v Praze 9. setkání Mezinárodní společnosti pro biosémiotická studia (International Society for Biosemiotic Studies), které tentokrát zaštítila katedra filozofie a historie vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Biosémiotika se v poslední době rozvíjí jako jeden z nových a pozoruhodných vědeckých přístupů, které se snaží „křížit“ postupy humanitních a přírodních věd a díky tomu nacházet nový modus vědy vůbec.

Jiřina Hauková. January 27, 1919 – December 15, 2005

Jiřina Hauková was a member of Group 42 found during WW II. Its members considerably influenced development of Czech culture during the second half of the 20th century by giving it the form of a rough urban subrurbia, raw but at the same time intimate voice of outsiders, i.e. multilayered form that was also inspired by a distant “plebeian” country, the United States of America, with its sound of dynamic peripheral jazz. Her husband Jindřich Chalupecký was the group’s chief theoretician and the group’s most famous poet and artist Jiří Kolář belonged among her closest friends.

Mimo svět a několik dalších poznámek

Svým odborným zaměřením není časopis Slovo a smysl v podstatě určen k recenzování beletrie. Cizojazyčná bohemika však tvoří významnou výjimku zvláště tehdy, když se jedná o edičně přínosný počin.