Překlady

Jan Kameník - Poet or Mystic?

The work of Jan Kameník is often regarded as particularly striking and indeed unique in Czech literature. It is not a large oeuvre: five volumes of poetry, a collection of stories, and a few other individual texts. There are two principle reasons for Kameník’s unusual standing within Czech literature. The first is that the author of poems and stories narrated in a male voice and signed with the name Jan Kameník is in fact a woman, Ludmila Macešková (1898–1974).

Cinderella’s Legacy. Chapter 6

But now I must describe the most wondrous night I have ever experienced, a night perhaps unparalled anywhere. More precisely I should say we experienced, for on my own I would never have been able to perceive the phenomena I saw, heard, and sensed in other ways, were it not for Cinderella, who for a spell as it were completely engulfed some essential, sensitive core of my being, sharing with me, completely spontaneously and by sheer radiating force, her own unexpressed experiences.

Averincevovo ohledávání kulturních světů

Legendy a mýty o vědci světového jména – Sergeji Averincevovi (1937–2004) – vznikaly již dlouho před jeho úmrtím. Působení ruského antického filologa, překladatele ze starověkých jazyků, biblisty a patrologa, hymnologa a hagiografa, kulturologa, moderního literárního komparatisty, rusisty a germanisty, filozofa a teologa, po uvolnění poměrů i profesora moskevské Lomonosovovy a vídeňské univerzity a čestného doktora a profesora několika vědeckých institucí, k nim v jeho nejbližším okolí svádělo šíří a neobvyklostí jeho pracovních oborů.

Goethe a Puškin

Rok Puškinova narození byl rokem, kdy J. W. Goethe slavil padesátiny. Kulturní konvence jubilejních oslav – a že Goethe i Puškin znali cenu konvencí – nám připomíná okolnost velice konkrétní a věcnou, a vůbec ne rétorickou: přes uvedený věkový rozdíl byl Puškin Goethovým mladším současníkem a dýchal vzduch téže epochy. Stačí připomenout, že v roce 1825, kdy světlo světa spatřila jeho Scéna z Fausta – cosi na půli cesty mezi nápodobou, parodií a volnou variací na Goethovo téma, měl německý básník před sebou ještě víc než půltuctu nikoli neplodných let života.

Rytmus jako teodicea

Pro to, čemu se dnes říká volný verš (vers libre) a co po celém světě vytěsňuje ostatní způsoby veršování až na ty vzácné výjimky, kdy za volné verše označujeme některé básně starých básníků od Klopstocka a Hölderlina po Trakla a Mandelštama nebo, dejme tomu, až po Eliota a Célina i nenápadného Bobrowského, jejichž rytmus nedokážeme vměstnat do jednotvárných metrických schémat, ačkoliv je zcela zřejmý od prvního do posledního slova, – pro všechno to, co se objevuje v dnešní produkci, by se mělo najít nějaké nové označení.

Jiřina Hauková. January 27, 1919 – December 15, 2005

Jiřina Hauková was a member of Group 42 found during WW II. Its members considerably influenced development of Czech culture during the second half of the 20th century by giving it the form of a rough urban subrurbia, raw but at the same time intimate voice of outsiders, i.e. multilayered form that was also inspired by a distant “plebeian” country, the United States of America, with its sound of dynamic peripheral jazz. Her husband Jindřich Chalupecký was the group’s chief theoretician and the group’s most famous poet and artist Jiří Kolář belonged among her closest friends.

básně / poems

Básně ze sbírky Díra skrz.
Edice současné poezie, Příbram 1999

From the collection Díra skrz [A Hole Right Through],
Edice současné poezie, Příbram 1999.

Translated by Alexandra Büchler

Frederik Jakobus Johannes Buytendijk

Holandský fyziolog, biolog a psycholog F. J. J. Buytendijk (29. 4. 1887–21. 10. 1974) je považován za jednoho ze zakladatelů a čelnou postavu psychologické antropologie a antropologicko-fenomenologické psychologie a za jednoho z předchůdců kybernetické antropologie. Studoval a působil na univerzitách v Amsterdamu, v Groningenu, kde se v roce 1925 stal profesorem fyziologie a kde se zabýval také psychologií hry u zvířat. Dále působil na univerzitách v Utrechtu, Cambridge, v Berlíně, Kolíně nad Rýnem i v Basileji.

Futbal

Hoci zámerom našej Akadémie telesnej výchovy nebolo počas jej dvadsaťpäťročnej existencie vychovať odborníkov na futbal, špičkových futbalistov alebo fanúšikov – a ani to nerobila –, rád by som Vás v tento výročný deň požiadal o pozornosť, pokiaľ ide o teoretickú reflexiu futbalu, a to z nasledujúcich dôvodov.

The Gaze of Death, Evening Prayer, Mood, Dead Youth, Regret

The Gaze of Death

Oftentimes, I know, at bedsides and in twilights of premonition,
before your triumphant gaze my gaze has been extinguished.

In mine weakness and longing, in yours the glistening laughter of steel,
and I glimpsed my own thought in its mirror.

She walked, pale and confused, into the distance of unknown Cities buried in snow,
into gloom and polar nights, along the mute weariness of roads.

Stránky