Sergej Averincev

Goethe a Puškin

Rok Puškinova narození byl rokem, kdy J. W. Goethe slavil padesátiny. Kulturní konvence jubilejních oslav – a že Goethe i Puškin znali cenu konvencí – nám připomíná okolnost velice konkrétní a věcnou, a vůbec ne rétorickou: přes uvedený věkový rozdíl byl Puškin Goethovým mladším současníkem a dýchal vzduch téže epochy. Stačí připomenout, že v roce 1825, kdy světlo světa spatřila jeho Scéna z Fausta – cosi na půli cesty mezi nápodobou, parodií a volnou variací na Goethovo téma, měl německý básník před sebou ještě víc než půltuctu nikoli neplodných let života.

Rytmus jako teodicea

Pro to, čemu se dnes říká volný verš (vers libre) a co po celém světě vytěsňuje ostatní způsoby veršování až na ty vzácné výjimky, kdy za volné verše označujeme některé básně starých básníků od Klopstocka a Hölderlina po Trakla a Mandelštama nebo, dejme tomu, až po Eliota a Célina i nenápadného Bobrowského, jejichž rytmus nedokážeme vměstnat do jednotvárných metrických schémat, ačkoliv je zcela zřejmý od prvního do posledního slova, – pro všechno to, co se objevuje v dnešní produkci, by se mělo najít nějaké nové označení.