Frederik Jakobus Johannes Buytendijk

Utrecht

Futbal

Hoci zámerom našej Akadémie telesnej výchovy nebolo počas jej dvadsaťpäťročnej existencie vychovať odborníkov na futbal, špičkových futbalistov alebo fanúšikov – a ani to nerobila –, rád by som Vás v tento výročný deň požiadal o pozornosť, pokiaľ ide o teoretickú reflexiu futbalu, a to z nasledujúcich dôvodov.