Ostatní

Obsah čísla 21

STUDIE / STUDIES

Metaxy pheromenon neboli v prostoru mezi… K současné filozofii médií a mediality
(Metaxu pheromenon, Or: “In the Area Between…”. Towards a Present-Day Philosophy of Media and Mediality)
Josef Vojvodík

Komparatistika a její „velký příběh“. Poznámky a náměty pro srovnávací studium literatury
(Comparative Literature and its Great Story: Themes and Remarks on the Comparative Study of Literature)
Vladimír Svatoň

Ad Tomáš Vučka: Tragická postava životního dramatu. Básník, dramaturg a překladatel Miloš Hlávka (Slovo a smysl 2013, č. 19, s. 71–82)

V následujícím textu přetiskujeme reakce syna Miloše Hlávky ing. Petra Hlávky a teatrologa prof. Vladimíra Justa, reagující na uvedený článek. Texty přetiskujeme jen s drobnými formálními úpravami. Za datační a formální upřesnění oběma autorům děkujeme, jelikož však podstata jejich argumentace tkví spíše v odlišném názoru interpretační povahy, dali jsme příležitost autorovi inkriminovaného textu k reakci. Tímto považujeme z hlediska redakčního záležitost za uzavřenou.
red

Erratum

V recenzi Štěpána Zbytovského na knihu Ines Koeltzsch Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch jüdisch deutschen Beziehungen in Prag (1918–1938), otištěné v minulém čísle Slova a smyslu, je monografie Oskara Schürera Prag. Kultur — Kunst — Geschichte (1930) zavádějícím způsobem označena jako „nezmíněná“ (s. 145). Tato poznámka se měla týkat pouze páté kapitoly knihy, která prezentuje silněji subjektivně zabarvené pohledy na vícekulturní Prahu. Koeltsch Schürerovu knihu zmiňuje v jiných souvislostech na s. 144 a n.

Sometimes it hurts 1


Jan Nálevka: ze souboru SOMETIMES IT HURTS, 2007–2008, 3 knihy (400 stran), kresba propiskou, 3x dVd [autor fotografie: Martin Polák]

Sometimes it hurts 2


Jan Nálevka: ze souboru SOMETIMES IT HURTS, 2007–2008, 3 knihy (400 stran), kresba propiskou, 3x dVd [autor fotografie: Martin Polák]

Sometimes it hurts 3Jan Nálevka: ze souboru SOMETIMES IT HURTS, 2007–2008, 3 knihy (400 stran), kresba propiskou, 3x dVd [autor fotografie: Martin Polák]

Frontispis

Jan Nálevka: JINÉ POKOJE, JINÉ HLASY, 2011, kresba modrou propiskou na papíru formátu A4 a letter, 2 x 500 ks, 2 psací stoly [autor fotografie: Vlado Eliáš).

Bibliografie příspěvků časopisu Slovo a smysl č. 1–10 / Bibliography WS 1-10

Bibliografie příspěvků časopisu Slovo a smysl/Word and Sense v číslech 1–10.

ÚVODNÍK_EDITORIAL

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 1, 2004, č. 1, s. 15–17.

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 1, 2004, č. 2, s. 15–18.

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 2, 2004, č. 3, s. 15–17.

Jmenný rejstřík časopisu Slovo a smysl č. 1–10 / Index of Authors WS 1-10

Jmenný rejstřík autorů, překladatelů a editorů
(Číslovka u konkrétního jména autora označuje číslo svazku, který obsahuje jeho text/y).

Frontispis

Autorem kompozice „Slova“ na frontispisu je Karel Adamus.