Redakce; Petr Hlávka; Vladimír Just; Tomáš Vučka

Ad Tomáš Vučka: Tragická postava životního dramatu. Básník, dramaturg a překladatel Miloš Hlávka (Slovo a smysl 2013, č. 19, s. 71–82)

V následujícím textu přetiskujeme reakce syna Miloše Hlávky ing. Petra Hlávky a teatrologa prof. Vladimíra Justa, reagující na uvedený článek. Texty přetiskujeme jen s drobnými formálními úpravami. Za datační a formální upřesnění oběma autorům děkujeme, jelikož však podstata jejich argumentace tkví spíše v odlišném názoru interpretační povahy, dali jsme příležitost autorovi inkriminovaného textu k reakci. Tímto považujeme z hlediska redakčního záležitost za uzavřenou.
red