Sometimes it hurts 2


Jan Nálevka: ze souboru SOMETIMES IT HURTS, 2007–2008, 3 knihy (400 stran), kresba propiskou, 3x dVd [autor fotografie: Martin Polák]

Tématem kreseb souboru Sometimes It Hurts je kresba samotná. Systematické zaplňování řádků linkovaného bloku. Kresba přibývala chronologicky od levého horního rohu první stránky k pravému dolnímu rohu stránky poslední. Kresebným materiálem se stala modrá propiska a kancelářský linkovaný blok. Kresba je doplněna videem, ruce prolistují celý blok od první stránky k poslední. „Smysluplnost“ listování blokem s identickými stránkami není nepodobná procesu vzniku kresby samotné.

Druhá kresba je tvořena vodorovnými čárami protínajícími prostor mezi předtištěnými řádky, pokud možno uprostřed. Čáry jsou kresleny podle ruky. Prakticky se jedná o jednu linku rozdělenou na 11 600 částí. Jedna část je dlouhá cca 21 cm, na jedné stránce cca 6,09 m, v celém bloku cca 2,436 km. K vytvoření kresby bylo potřeba cca 40 hodin intenzivní práce.

První kresba

Třetí kresba