Frontispis

Jan Nálevka: JINÉ POKOJE, JINÉ HLASY, 2011, kresba modrou propiskou na papíru formátu A4 a letter, 2 x 500 ks, 2 psací stoly [autor fotografie: Vlado Eliáš).

Všechny listy dvou balení bílého kancelářského papíru byly ručně nalinkovány tak, aby byl výsledek co nejméně rozeznatelný od standardních předtištěných čtverečkovaných papírů. První balení obsahuje papíry nejobvyklejšího evropského formátu A4, druhé papíry nejběžnějšího amerického formátu letter. Pro formát a4 byla použita čtverečkovaná mřížka běžná v evropském prostředí, pro formát letter mřížka běžně užívaná v prostředí americkém. Formáty i mřížky tedy vycházejí z měřítek užívaných v těchto dvou geografických prostorech.

Nalinkováním dostal čistý papír svůj řád. Přestože byla plocha papíru zaplněna, můžeme ji stále vnímat jako prázdnou, jako tabulku, která jen determinuje způsob případného příštího zaplnění, jako uspořádání prázdného prostoru, organizaci v nejobecnějším slova smyslu. Exaktní řád je narušen lidským faktorem: ačkoliv jsou všechny kresby stejné, každá je svými drobnými nepřesnostmi originál. Kresebným materiálem se stala modrá propiska, nejobyčejnější kancelářský nástroj. Výsledek je nesrovnatelně pracnější verzí (napodobeninou) běžného utilitárního materiálu.