Sometimes it hurts 1


Jan Nálevka: ze souboru SOMETIMES IT HURTS, 2007–2008, 3 knihy (400 stran), kresba propiskou, 3x dVd [autor fotografie: Martin Polák]

Tématem kreseb souboru Sometimes It Hurts je kresba samotná. Systematické zaplňování řádků linkovaného bloku. Kresba přibývala chronologicky od levého horního rohu první stránky k pravému dolnímu rohu stránky poslední. Kresebným materiálem se stala modrá propiska a kancelářský linkovaný blok. Kresba je doplněna videem, ruce prolistují celý blok od první stránky k poslední. „Smysluplnost“ listování blokem s identickými stránkami není nepodobná procesu vzniku kresby samotné.

První kresba je tvořena systematicky řazenými svislými čárkami v prostoru mezi předtištěnými řádky v cca 1mm rozestupech. Na jednom řádku je cca 200 čárek, na stránce cca 5 800, v celém bloku cca 2 320 000. K vytvoření kresby bylo potřeba cca 200 hodin intenzivní práce.

Druhá kresba

Třetí kresba