21

Slovo a smysl č. 21

Obsah čísla 21

STUDIE / STUDIES

Metaxy pheromenon neboli v prostoru mezi… K současné filozofii médií a mediality
(Metaxu pheromenon, Or: “In the Area Between…”. Towards a Present-Day Philosophy of Media and Mediality)
Josef Vojvodík

Komparatistika a její „velký příběh“. Poznámky a náměty pro srovnávací studium literatury
(Comparative Literature and its Great Story: Themes and Remarks on the Comparative Study of Literature)
Vladimír Svatoň