Erratum

V recenzi Štěpána Zbytovského na knihu Ines Koeltzsch Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch jüdisch deutschen Beziehungen in Prag (1918–1938), otištěné v minulém čísle Slova a smyslu, je monografie Oskara Schürera Prag. Kultur — Kunst — Geschichte (1930) zavádějícím způsobem označena jako „nezmíněná“ (s. 145). Tato poznámka se měla týkat pouze páté kapitoly knihy, která prezentuje silněji subjektivně zabarvené pohledy na vícekulturní Prahu. Koeltsch Schürerovu knihu zmiňuje v jiných souvislostech na s. 144 a n. K této chybě došlo na straně recenzenta, jehož omluvu tímto zprostředkováváme.