Redakce

Otázka pro… Johna Fiskea

Otázka pro… nebyla tentokrát položena, ale přeložena. A otázek je to hned několik. Rozhodli jsme se totiž v překladu zprostředkovat rozhovor, který poskytl John Fiske v roce 1991 kanadskému časopisu Border / Lines (č. 20/21, s. 4–7). Tento časopis vycházel v letech 1984–1999 a věnoval se kulturálním studiím. Rozhovor — původně nahraný na videokazetu jako součást širšího videoprojektu, poté v přepisu Johnem Fiskem doplněný a autorizovaný — vedl Joe Galbo, s jehož svolením překlad tiskneme.

Erratum

V recenzi Štěpána Zbytovského na knihu Ines Koeltzsch Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch jüdisch deutschen Beziehungen in Prag (1918–1938), otištěné v minulém čísle Slova a smyslu, je monografie Oskara Schürera Prag. Kultur — Kunst — Geschichte (1930) zavádějícím způsobem označena jako „nezmíněná“ (s. 145). Tato poznámka se měla týkat pouze páté kapitoly knihy, která prezentuje silněji subjektivně zabarvené pohledy na vícekulturní Prahu. Koeltsch Schürerovu knihu zmiňuje v jiných souvislostech na s. 144 a n.

Otázka pro… Mieke Balovou

Slovo a smysl se tentokrát věnuje otázce vztahů mezi přírodními a humanitními vědami, možnostem jejich vzájemného sbližování prostřednictvím sdílení či vytváření společných konceptuálních rámců. Oslovili jsme proto profesorku Mieke Balovou z ASCA (Amsterdam School for Cultural Analysis) při Amsterdamské univerzitě, jejíž kniha A Travelling Concepts in the Humanities. A rough guide by mohla posloužit jako inspirativní východisko k debatám o přenositelnosti a vlivu určitých konceptů či vědeckých metafor napříč rozličnými obory lidského konání.

Bibliografie příspěvků časopisu Slovo a smysl č. 1–10 / Bibliography WS 1-10

Bibliografie příspěvků časopisu Slovo a smysl/Word and Sense v číslech 1–10.

ÚVODNÍK_EDITORIAL

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 1, 2004, č. 1, s. 15–17.

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 1, 2004, č. 2, s. 15–18.

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 2, 2004, č. 3, s. 15–17.

Jmenný rejstřík časopisu Slovo a smysl č. 1–10 / Index of Authors WS 1-10

Jmenný rejstřík autorů, překladatelů a editorů
(Číslovka u konkrétního jména autora označuje číslo svazku, který obsahuje jeho text/y).

Otázka pro … Martina Machovce

Otázka pro… v tomto čísle časopisu je tentokrát otázkou pro jediného adresáta. Zeptali jsem se Martina Machovce, který se mnoho let svými osobními i profesními zájmy pohybuje mezi – řekněme – dvěma diskurzy – světem oficiální kultury a undergroundu. Tyto světy se zdají být oddělené; pro mnohé je navíc nepřijatelné jejich hranice překračovat. Jeden má odér oficiálnosti a strnulosti, druhý jakoby charakterizovalo stále něco nehotového, co se (v případě textů) zdráhají sami jeho vyznavači označit slovem literatura, neboť jde o pojem petrifikovaný, ustrnulý, neživotný…