Otázka pro … Martina Machovce

Otázka pro… v tomto čísle časopisu je tentokrát otázkou pro jediného adresáta. Zeptali jsem se Martina Machovce, který se mnoho let svými osobními i profesními zájmy pohybuje mezi – řekněme – dvěma diskurzy – světem oficiální kultury a undergroundu. Tyto světy se zdají být oddělené; pro mnohé je navíc nepřijatelné jejich hranice překračovat. Jeden má odér oficiálnosti a strnulosti, druhý jakoby charakterizovalo stále něco nehotového, co se (v případě textů) zdráhají sami jeho vyznavači označit slovem literatura, neboť jde o pojem petrifikovaný, ustrnulý, neživotný…

Otázka tedy zní: co je ve vašem pohledu centrem a co periferií kultury, když se zdá, že živé je spíše to, co stojí mimo oficiální struktury. Existuje tedy cosi jako periferie a střed, nebo snad máme mluvit jen o různých tzv. (foucaultovsky řečeno) diskurzivních formacích, které nejsou nijak hierarchicky uspořádány? Mění soudobá masová kultura pojetí samotného středu i periferie, když je čím dál tím zřejmější, že oba světy – jak underground, tak „oficiální“ kultura – jsou vlastně minoritní? Co se děje na hranicích středů a periférií kultur (snad plurál může naznačit, že dnes nejde o jeden střed a jeho periférie) nebo řekněme na hranicích různých subkultur? Je jisté, že střety přinášely a přinášejí mnoho pozitivního pro literaturu a kulturu obecně; není však tento střet v dezorientovaném mnohostředném prostoru nebezpečný? A pokud budeme souhlasit s tím, že mluvíme spíše o různých verzích kultur (nikoliv o středu a periférii), které nejsou hierarchicky uspořádány a které mají různé ideály, potřeby, záměry i své mocenské ambice, neztrácíme jaksi schopnost soudit a rozpoznávat důležité a „dobré“ a snad i etické od jejich opaků?

Redakce

Odpověď:
Martin Machovec