Otázka pro… Mieke Balovou

Slovo a smysl se tentokrát věnuje otázce vztahů mezi přírodními a humanitními vědami, možnostem jejich vzájemného sbližování prostřednictvím sdílení či vytváření společných konceptuálních rámců. Oslovili jsme proto profesorku Mieke Balovou z ASCA (Amsterdam School for Cultural Analysis) při Amsterdamské univerzitě, jejíž kniha A Travelling Concepts in the Humanities. A rough guide by mohla posloužit jako inspirativní východisko k debatám o přenositelnosti a vlivu určitých konceptů či vědeckých metafor napříč rozličnými obory lidského konání. Profesorka Mieke Balová nám poskytla svou přednášku, kterou proslovila v lednu 2010 v rámci konference ISIC (Information Seeking in Context) na Univerzitě v Murcii (Španělsko).

-red-


Mieke Bal: Working with Concepts