11-12

Slovo a Smysl 11-12

Na križovatkách moderny

Odkaz k priestoru križovatiek v názve práce Daniela Vojtěcha charakterizuje v prvom rade autorovo poňatie diskurzívneho priestoru obdobia, v ktorom sa nedá vyčleniť jednoznačná „dominantná ideová koncepcia“. Práve prehodnotenie prístupu možno považovať za zásadný krok k sprehľadneniu diskurzu literárnej kritiky začiatku 20. storočia, kde absenciu metódy umožňujúcej orientáciu v jeho rôznorodosti domáca literárnohistorická prax často rieši označením „prechodné obdobie“.

Splétání a převíjení. Hra materiálu s obrazy melancholické moderny v knize Petra Málka

Melancholie moderny, v níž Petr Málek spojil několik rozsáhlých studií psaných během posledních pěti let, odkrývá a vymezuje prostor tzv. ruinózní modernity či moderny ve fázi melancholie: kulturní prostor historických a interpretačních vztahů mezi díly Franze Kafky a Richarda Weinera, ale také Heinricha von Kleist, Charlese Baudelaira, Paula Klee ad.

Egon Bondy redivivus?

Der vorliegende Band ist die überarbeitete Fassung einer 2007 in Ostrau approbierten Dissertation, erweitert um einige Studien, die vorab in verschiedenen Zeitschriften publiziert wurden. Der Autor bietet eine übersichtliche Gliederung: der Inhaltsangabe und einer kurzen Einleitung, in der er seine Ziele und Methoden definiert, folgen zehn im Grunde chronologisch geordnete Hauptkapitel von unterschiedlicher Länge.

Prohlášení redakční rady Lexikonu české literatury

Redakční rada Lexikonu české literatury

oznamuje spolupracovníkům a odborné veřejnosti, že po téměř čtyřiceti letech – kvůli vynucenému odchodu některých jejích členů z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a ztrátě možnosti dále plnit svou odbornou roli v rámci tohoto pracoviště – končí svou činnost. Za cokoli, co bude případně s označením Lexikon české literatury jakkoli zveřejněno po jeho knižním vydání (dokončeném 2008), již redakční rada neodpovídá.

Odo Marquard

Odo Marquard (* 1928) patří ke starší generaci současné německé filozofie. Studoval filozofii, germanistiku, katolickou a evangelickou teologii, ale i dějiny umění a historii na univerzitách v Münsteru a ve Freiburgu, kde v roce 1954 obhájil disertaci o Kantově metafyzice (v upravené podobě vyšla roku 1958 s titulem Skeptische Methode im Blick auf Kant).

K některým souvislostem mezi estetikou a terapeutikou ve filozofii 19. století

I.

Východiskem této úvahy budiž odkaz ke dvěma knihám. První vyšla v prvním roce 19. století. Druhá vyšla v posledním roce 19. století. První je Schellingův Systém transcendentálního idealismu. Druhou je Freudův Výklad snů.

A Brief Introduction to František Gellner

František Gellner was born on 19th June 1881 in Mladá Boleslav as the son of a not particularly wealthy Jewish merchant, Karl Gellner. In Mladá Boleslav Gellner completed both his primary and grammar school education. While he was still at grammar school, his literary and artistic interests began to show.

Poems

Hail, Native Land!

Fair and fragrant is the morn
I step out in the bright sunshine
Waves ripple through the golden corn
The grass is green, the view is fine.

Hail, native land! My tourist’s soul
Will feed its fill today – then go.
My memories of you are vile,
I never liked you much, you know.

I greet you not with love but mirth –
Along the path, with waddling gait,
A citizen of stately girth
Perambulates with his fat mate.

Stránky