Odo Marquard

K některým souvislostem mezi estetikou a terapeutikou ve filozofii 19. století

I.

Východiskem této úvahy budiž odkaz ke dvěma knihám. První vyšla v prvním roce 19. století. Druhá vyšla v posledním roce 19. století. První je Schellingův Systém transcendentálního idealismu. Druhou je Freudův Výklad snů.