Prohlášení redakční rady Lexikonu české literatury

Redakční rada Lexikonu české literatury

oznamuje spolupracovníkům a odborné veřejnosti, že po téměř čtyřiceti letech – kvůli vynucenému odchodu některých jejích členů z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a ztrátě možnosti dále plnit svou odbornou roli v rámci tohoto pracoviště – končí svou činnost. Za cokoli, co bude případně s označením Lexikon české literatury jakkoli zveřejněno po jeho knižním vydání (dokončeném 2008), již redakční rada neodpovídá.

Vladimír Forst, Irena Kraitlová, Luboš Merhaut, Jiří Opelík, Jitka Pelikánová, Václav Petrbok, Petr Šisler, Eva Taxová, Daniel Vojtěch

17. prosince 2009