Petr Přikryl

Univerzita Karlova v Praze

Odo Marquard

Odo Marquard (* 1928) patří ke starší generaci současné německé filozofie. Studoval filozofii, germanistiku, katolickou a evangelickou teologii, ale i dějiny umění a historii na univerzitách v Münsteru a ve Freiburgu, kde v roce 1954 obhájil disertaci o Kantově metafyzice (v upravené podobě vyšla roku 1958 s titulem Skeptische Methode im Blick auf Kant).