8

Slovo a Smysl 8

Jak se do lesa volá... Sebeoslovení v kontextu dialogického jednání

V disciplíně Dialogické jednání s vnitřním partnerem, která tvoří osu výuky na Katedře autorské tvorby a pedagogiky na pražské DAMU, hrají významnou roli varianty oslovení a zaujetí vztahu k sobě. Když Ivan Vyskočil v úvodních hodinách připomíná studentům promluvu k sobě samému, tzv. samomluvu, upozorňuje na to, že se člověk v takovém okamžiku obrací k sobě jako ke druhému. Vychází z faktu, že lidská psyché je dialogická a že dialogičnost, zdvojení či vnitřní zdvojení je hlavní princip spontánní dramatické hry._1

Několik otázek pro... prof. Ivana Vyskočila

Otázek, které člověka napadají při setkání s profesorem Vyskočilem, je mnoho. V jeho paměti se propojují v zajímavé celky vzpomínky na mnoho osobností i událostí uměleckého (nejen uměleckého) života; spoluutvářel charakter českého divadla a literatury ve „zlatých šedesátých“ letech. Zdrojem mnoha dalších otázek může být však také Vyskočilova mnohočetná profesní orientace, která vychází z hlubokého zájmu o různá témata i celé obory.

…a otázka (nebo dvě) pro Michala Čunderleho

Jak ses dostal k Ivanu Vyskočilovi a dialogickému jednání?

To bylo tak, že jsem psal diplomovou práci na divadelní vědě v Brně, na téma Dramatický text v pojetí Ivana Vyskočila…

To už sis ho musel předtím nějak objevit, že sis zvolil zrovna tohle?

Bubela

Pan učitel Bubela byl vášnivý češtinář. Kudy chodil, tudy študoval kdejaké jazykové pojednání a poučení, pročítal a promýšlel pravopisná pravidla, do novin psal jazykové koutky, sloupky, okénka a před usnutím si listoval ve Slovníku spisovného jazyka českého. Obzvláštní slabost – a tady nám to začíná – měl ovšem pro mluvnici, té vyloženě propadl.

Theory, or the Technics of the Unthought

θεωρεω: to look at, view, behold, inspect, review;
to consider, contemplate, observe; to see
θεωρημα: that which is looked at, viewed, a sight, spectacle;
a principle thereby arrived at, a rule, praeceptum, a theorem
θεωρος: spectator; an ambassador sent to consult an oracle

Russian Formalism, Cognitive Poetics and Art as an Institution

Some 15 years ago I had the privilege of participating in a symposium entitled “fiction updated” held at the U of T on the occasion of Lubomir Dolezel’s retirement. At that time I took my clue from Lubomir’s work on fictional worlds’ semantics and spoke of characters and their versions across story worlds. Today, on another happy occasion, celebrating another milestone in Lubomir’s career, I thought that, following the theme of the conference, I should take my inspiration and point of departure alike from Dolezel’s other major line of research, that of meta theory and history of poetics.

Polsko-czeska współpraca semantyczna

Realizowany w latach 1996–1999 w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego program badawczy dotyczący porównawczej semantyki leksykalnej wyrósł z przekonania, że współczesna wiedza na temat semantyki, a zwłaszcza świadomość metodologiczna w tej dziedzinie (w tym także świadomość ograniczeń), pozwalają podjąć kompleksowe badania zespołowe, prowadzone równolegle w odniesieniu do kilku języków.

Stránky