Krystyna Waszakowa

Uniwersytet Warszawski

Polsko-czeska współpraca semantyczna

Realizowany w latach 1996–1999 w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego program badawczy dotyczący porównawczej semantyki leksykalnej wyrósł z przekonania, że współczesna wiedza na temat semantyki, a zwłaszcza świadomość metodologiczna w tej dziedzinie (w tym także świadomość ograniczeń), pozwalają podjąć kompleksowe badania zespołowe, prowadzone równolegle w odniesieniu do kilku języków.