Jasňa Šlédrová; Irena Vaňková; Ivan Vyskočil

Několik otázek pro... prof. Ivana Vyskočila

Otázek, které člověka napadají při setkání s profesorem Vyskočilem, je mnoho. V jeho paměti se propojují v zajímavé celky vzpomínky na mnoho osobností i událostí uměleckého (nejen uměleckého) života; spoluutvářel charakter českého divadla a literatury ve „zlatých šedesátých“ letech. Zdrojem mnoha dalších otázek může být však také Vyskočilova mnohočetná profesní orientace, která vychází z hlubokého zájmu o různá témata i celé obory.