Úvodník

Úvodník_Editorial

Nejživějším tématem třetího čísla Slova a smyslu se stala bezesporu rubrika Otázka pro..., kterou jsme se tentokrát rozhodli věnovat problematice strukturalismu – zvláště té jeho podobě, jež zrála v diskusích a pracích členů Pražského lingvistického kroužku ve třicátých a čtyřicátých letech a v pracích bezprostředních žáků této zakladatelské generace.

Úvodník_Editorial

Druhé číslo časopisu Slovo a smysl je zvláštním způsobem monotematické. Úběžníkem se stala literární historie. Tak či onak se jí dotýkají téměř všechny studie, skici i další texty tohoto čísla. Metodologická skepse konce 20. století, stejně jako naše vlastní nejistoty prohloubené všední praxí literárního provozu, nás postavily před nutnost, pokusit se posoudit cesty literární historie, kterými v současnosti procházíme jako badatelé i jako učitelé.

Úvodník_Editorial

Proč právě Slovo a smysl? Evokace názvu proslulého časopisu Pražského lingvistického kroužku není náhodná. Nejde nám o navazování na určitou metodologii, ale o rozhodnutí nacházet v minulosti cesty, které i zapomenuté, vytěsněné na okraj, nedořečené či jen naznačené, rozvíjely duchovní život našeho regionu – cesty, jež existovaly a existují před, vedle, uvnitř a po strukturalismu. Vědomí blízkosti a zároveň distance je dáno skepsí k monopolním, v podstatě sebelegitimizačním nárokům jednotných vázaných systémů s jednotným programem (R.

Stránky