Michael Špirit

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Nová edice Nezvalova díla

Edice Česká knižnice vyčlenila vybraným básnickým knihám Vítězslava Nezvala tři svazky a s vročením 2011 a 2012 také zatím první dva vydala. Z formulací v komentářích k nim vyplývá, že volba Nezvalových titulů je věcí vědecké rady Česká knižnice, ale předpokládejme, že editor Milan Blahynka je pravděpodobně navrhl anebo se s jejím rozhodnutím ztotožnil, a proto budeme v dalším hovořit o tomto výběru jako o jeho volbě. V internetovém Echu z 2.

Vašíček

13. dubna 2011 zemřel v Brně Zdeněk Vašíček. Je složité charakterizovat jeho činnost jednou dvěma profesemi. V těch několika málo nekrolozích, které se v tisku nebo na webu po jeho smrti objevily, je Vašíček označován jako intelektuál, filosof, esejista nebo vysokoškolský pedagog. „Intelektuála“ a „esejistu“ bychom možná mohli oželet a nahradit je přiléhavějšími zaměřeními, ale ani pak bychom neobsáhli šíři Vašíčkovy vzdělanosti (a její okamžité ironické reflexe) a nejrozmanitější obory, v nichž svou prací a kritikou působil.

Ve stopách KHM

V rozsáhlé tvorbě Růženy Grebeníčkové (1925–1997) zaujímají práce o K. H. Máchovi výjimečné místo. Mezi studiemi a recenzemi, věnovanými od roku 1947 francouzsky, česky, rusky a německy psané literatuře s monografickým a zejména srovnávacím zřetelem, představují máchovské analýzy výraznou konstantu ve třech ohledech: (1) zájem o Máchovo dílo trvá od raných prací z let 1952–1954 o tzv.

Poušť, styl a dějinné vědomí

Reflexe domácího literárněvědného výzkumu v posledním čtvrtstoletí se na první pohled jeví jako bohatá oblast s širokou základnou a s uspokojivými výsledky. Vyloučíme-li však z takové bilance kolegiální, přátelské nebo lobbistické příspěvky, ukáže se, že nezávislý, kritický pohled na literární vědu lze nalézt snad jen ve dvou třech neakademických periodikách (zejména Kritický sborník a Kritická Příloha RR) a v jednotlivých článcích několika solitérů (např. Antonín Brousek do roku 1992 nebo Jiří Zizler v posledních pěti šesti letech).

Bohumil Hrabal v Itálii 2003

V článku o nových vydáních starých knih Bohumila Hrabala (Kritická příloha Revolver Revue č. 24/2002) jsem se v závěru zmínil o připravovaném italském výboru z textů českého spisovatele. Výbor v září 2003 v milánském nakladatelství Mondadori vyšel a v otevřeném tématu je tak možné pokračovat.