3

Slovo a Smysl 3

Jak a co „akreditovat“ ve filologických oborech?

V prostředí pražských východoevropských studií a slavistiky se už více než deset let vedou diskuse o studijních plánech, které akcelerovaly na konci devadesátých let, kdy ministerstvo školství formulovalo nově požadavky na akreditace jednotlivých oborů a ustavilo mezinárodní komise, které začaly podklady posuzovat a nevyhovující zamítat.

Fragmenty milostného diskurzu

Nezbytnost této knihy spočívá v následujícím zjištění: milostný diskurz se dnes nachází v krajní osamocenosti. Tímto diskurzem možná hovoří tisíce osob (kdoví?), nikdo jej však již nepodporuje; okolními jazyky je naprosto opuštěn: je jimi ignorován, znevažován či vysmíván, rozcupován nejen jejich mocí, nýbrž i jejich mechanismy (vědou, uměním atd.). Je-li potom diskurz jistým způsobem doveden svou vlastní silou do situace odvozené „neskutečnosti“, deportován mimo rámec společnosti, nezbývá mu nic jiného než být, jakkoli nepatrným, místem afirmace.

Poznámky k fragmentům

Představovat na tomto místě Rolanda Bartha je, pevně doufám, zbytečné. V několika následujících poznámkách se tedy soustředíme na Barthovu knihu Fragmenty milostného diskurzu (Fragments d’un discours amoureux), z níž předkládáme krátkou ukázku. I zde se však vkrádá pochybnost – není marné dodávat něco ke knize, kterou sám autor opatřil instruktivní předmluvou „Jak je udělána tato kniha“? Jsou tu nicméně témata, ke kterým se patří připojit několik vysvětlivek.

Speaking of the books and pictures

A wall plastered with cinema and theatre programmes proclaimed both the dire and the enjoyable of what Sunday had to offer. A huge portrait of some author announced his recently published novel, and a palette and sprig of laurel a recently opened exhibition.

Josef Čapek, a Limping Pilgrim

Josef Čapek is less brilliant, less the virtuoso, less extrovert than the other Čapek Dioscurus. It might sound paradoxical, but Josef Čapek – painter, man of the world of shapes and colours, space, the external – is infinitely more introverted. And his art! This introversion made a thinker of Josef Čapek. But not a thinker in any professional sense. After reading all the books and essays in which Čapek immerses himself deepest in those issues that matter to him most we will not hesitate to deny him the title of philosopher.

Stránky