Čestmír Pelikán

Poznámky k fragmentům

Představovat na tomto místě Rolanda Bartha je, pevně doufám, zbytečné. V několika následujících poznámkách se tedy soustředíme na Barthovu knihu Fragmenty milostného diskurzu (Fragments d’un discours amoureux), z níž předkládáme krátkou ukázku. I zde se však vkrádá pochybnost – není marné dodávat něco ke knize, kterou sám autor opatřil instruktivní předmluvou „Jak je udělána tato kniha“? Jsou tu nicméně témata, ke kterým se patří připojit několik vysvětlivek.