20

Slovo a smysl č. 20

Ad Tomáš Vučka: Tragická postava životního dramatu. Básník, dramaturg a překladatel Miloš Hlávka (Slovo a smysl 2013, č. 19, s. 71–82)

V následujícím textu přetiskujeme reakce syna Miloše Hlávky ing. Petra Hlávky a teatrologa prof. Vladimíra Justa, reagující na uvedený článek. Texty přetiskujeme jen s drobnými formálními úpravami. Za datační a formální upřesnění oběma autorům děkujeme, jelikož však podstata jejich argumentace tkví spíše v odlišném názoru interpretační povahy, dali jsme příležitost autorovi inkriminovaného textu k reakci. Tímto považujeme z hlediska redakčního záležitost za uzavřenou.
red

Erratum

V recenzi Štěpána Zbytovského na knihu Ines Koeltzsch Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch jüdisch deutschen Beziehungen in Prag (1918–1938), otištěné v minulém čísle Slova a smyslu, je monografie Oskara Schürera Prag. Kultur — Kunst — Geschichte (1930) zavádějícím způsobem označena jako „nezmíněná“ (s. 145). Tato poznámka se měla týkat pouze páté kapitoly knihy, která prezentuje silněji subjektivně zabarvené pohledy na vícekulturní Prahu. Koeltsch Schürerovu knihu zmiňuje v jiných souvislostech na s. 144 a n.

Stránky